Indigise

1.03.2020r. » 30.06.2022r.

Indigise

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Erasmus+
Partnerzy projektu: LP - Klaipeda University
PP2 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
PP3 - Kristiansand katedralskole Gimle
PP4 - Stowarzyszenie "Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych"
PP 5 - Social Innovation Center

Wydarzenia związane z projektem

KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU INDIGISE I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu dzisiejszym (29.06.2022) odbyło się ostatnie spotkanie konsorcjum prospektu Indigise realizowanego ze środków projektu Erasmus+ w formule online i […]

INDIGISE - SPOTKANIE KONSORCJUM ONLINE 13.06.2022

W dniu dzisiejszym (13.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online członków konsorcjum projektu Indigise dedykowanemu promowaniu przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży […]

INDIGISE - FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, Elbląg 06.06.2022

6 czerwca 2022 roku w Elblągu odbyło się Forum Dialogu Młodego pokolenia z udziałem ponad 30 osób - przedstawicieli Młodzieżowych […]

FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA - wydarzenie projektu INDIGISE - Elbląg - 06.06.2022

6 czerwca br. w Elblągu odbędzie się FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Celem […]

INDIGISE - OBÓZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZA NAMI! A co dalej...

Blisko 30 młodych osób (w tym 7 przedstawicieli naszego Stowarzyszenia) z 4 krajów Morza Bałtyckiego miała okazję uczestniczyć wraz z […]

O przedsiębiorczości wśród młodzieży – camp edukacyjny w Kłajpedzie na Litwie!

Młodzieżowi reprezentanci samorządowi z Pomorza oraz Warmii i Mazur uczestniczą w 3-dniowych warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, które od dziś 9 maja […]

Indigise - Promowanie przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży za pomocą cyfrowych i nieformalnych narzędzi edukacyjnych

Projekt poszukuje nowych narzędzi, które zapewnią rozwój i rozpowszechnianie koncepcji biznesu społecznego. Obecnie pomoc dla przedsiębiorczości społecznej jest krucha, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie innowacyjnych metod uczenia się nieformalnego. W dzisiejszych czasach studenci żyją w erze nowoczesnych technologii, kiedy spędzają wolny czas przy użyciu komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać zaawansowaną technologię, aby przybliżyć uczniom edukację za pomocą komputerów. NARZĘDZIA CYFROWE dostarczają jedną z innowacyjnych metod – korzystają z rozwiązań teleinformatycznych, takich jak Internet, zbieranie danych, media społecznościowe. Wydaje się, że wszystkie one mają kluczowe znaczenie dla katalizowania procesu innowacyjnego i rozpowszechniania know-how ponad granicami.
Innowacyjność projektu przewidujemy z kilku powodów:

 • wprowadza znaczenie narzędzi cyfrowych i grywalizacji w edukacji - uczestnicy dowiedzą się, jak rozwiązywać realne problemy za pomocą ośmiu innowacyjnych, zorientowanych na młodzież narzędzi ICT do edukacji przedsiębiorczości społecznej,
 • kontynuacja i rozwój środowiska i narzędzi cyfrowych w szczególnym celu - w celu poprawy umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży w krajach regionu Morza Bałtyckiego;
 • praktyczne szkolenie młodzieży, koncentrujące się nie na teorii, ale na „praktycznych modelach biznesowych dla przedsiębiorczości społecznej” i innowacyjnych metodach gier, wspólnych podczas intensywnych pięciodniowych InnoCamps w dwóch krajach;
 • rozpowszechnianie podejścia „train-the-trainers” – skoncentrowane na forach z udziałem młodzieży, dzieleniu się praktycznymi przykładami i Podręcznikiem Metodologii InnoCamp oraz networkingu.

  Projekt ten można uznać za innowacyjny również z następujących powodów:
 • Platforma www.socialenterprisebsr.net, która została stworzona w ramach innego projektu i będzie wykorzystywana i rozwijana w znacznym stopniu poprzez jej aktualizację i uruchomienie w trakcie tego projektu Erasmus+ będzie służyć jako podejście do samodzielnej nauki w lokalnych językach w całym regionie Morza Bałtyckiego.Będzie to kontynuacja wspierania samokształcenia dla młodzieży uczącej się jest kontynuacją innowacji;
 • poza tym platforma zawiera bazę danych przedsiębiorstw społecznych w BSR i kalendarz wydarzeń, co czyni ją unikalnym i wyróżniającym się źródłem networkingu i wymiany informacji w BSR.

Projekt będzie skupiał się na kluczowych wynikach:

 • Dostarczanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych ukierunkowanych na młodzież w celu rozwijania kompetencji przedsiębiorczych w obszarze ekonomii społecznej;
 • Rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego i szerzej - w Europie Północnej (LV, PL, LT, NO) w sektorze młodzieży w celu zwiększenia zdolności młodzieży do działania oraz opracowania nowych modeli uczenia się i prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do potrzeb młodych ludzi w dzisiejszym świecie;
 • Zapewnienie niezbędnych kompetencji i narzędzi wsparcia umożliwiających młodym ludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny i ducha przedsiębiorczości na poziomie regionalnym/krajowym/międzynarodowym --> szczególnie istotne, ponieważ możliwości XXI wieku stanowiące podstawę strategii uczenia się przez całe życie w UE będą mieć kluczowe znaczenie, aby zapewnić nowemu pokoleniu obywateli kompetencje, takie jak współpraca, kreatywność i rozwiązywanie problemów oraz umiejętności osobiste, takie jak inicjatywa, ciekawość i odporność;
 • 2 InnoCamps w Norwegii i na Litwie mające na celu przetestowanie wyników projektu z beneficjentami końcowymi - młodzieżą. Eksperci i mentorzy Junior Achievement pomogą zorganizować i przeprowadzić InnoCamp dla 25 młodych ludzi (pochodzących z 4 krajów UE/spoza UE) na każdym obozie. InnoCamp będzie również innowacyjnym podejściem i okazją do przetestowania wyników projektu z docelowymi użytkownikami oraz zebrania informacji zwrotnych w celu dopracowania ostatecznej wersji produktów. Naszym celem jest również przygotowanie Podręcznika metodologii InnoCamp, aby podzielić się naszym doświadczeniem i powtórzyć InnoCamp w innych krajach UE i poza UE, aby więcej młodych ludzi zdobywało umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz angażowało ich w działania z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
 • Wprowadzenie metody kodowania i grywalizacji, aby zaangażować młodzież w przedsiębiorczość społeczną --> aby pokazać, że nowe sposoby myślenia są potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi, ponieważ odkrywamy, że tradycyjne metody rozwiązywania problemów już nie wystarczają.
 • Promowanie idei SE oraz wspieranie start-upów, przedsiębiorstw społecznych poprzez prowadzenie platformy Open Education Resource – www.socialenterprisebsr.net z nowo utworzoną sekcją „MŁODZIEŻ”.
  InnoCamps, które przewidujemy jako kluczową część naszego projektu, ponieważ zauważyliśmy, że istnieje wiele przekonujących pomysłów na to, „co” należy zrobić w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej w ogóle. Nasze InnoCamp mają być inicjatywami pilotażowymi zarówno dla Litwy, jak i Norwegii, które po przetestowaniu - zostaną szczegółowo opisane i dostępne dla innych interesariuszy (nauczycieli, ekspertów, pracowników młodzieżowych, organizacji pozarządowych itp.) w całej Europie - otrzymają oni kompletny Podręcznik z przewodnikiem krok po kroku, co zrobić, aby przygotować podobny InnoCamp w swoim kraju/organizacji.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram