Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_62bc5df05bfe4 Indigise

KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU INDIGISE I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu dzisiejszym (29.06.2022) odbyło się ostatnie spotkanie konsorcjum prospektu Indigise realizowanego ze środków projektu Erasmus+ w formule online i niestety było to już ostatnie spotkanie pożegnalne uczestników, gdyż z dniem 30 czerwca 2022 projekt dobiega końca a wraz z nim ponad dwuletnia praca organizacji społecznych i naukowych na rzecz promowania przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży za pomocą cyfrowych i nieformalnych narzędzi edukacyjnych.

W trakcie spotkanie zespół partnerski z Litwy, Łotwy, Polski i Norwegii dokonał podsumowania wszystkich zrealizowanych głównych kamieni milowych projektu, a wśród tematów omawianych były

1. Raporty z wykonania wskaźników intelektualnych projektu IO1-IO2-IO3 

2. Wydarzenia promocyjne informacyjne dla lokalnej młodzieży

3. Obowiązki i terminy dotyczące przygotowania raportu końcowego

W trakcie konferencji podzielono się również indywidualnymi wrażeniami z najważniejszej wartości projektu jaką była możliwość realizacji InnoCamps, które stanowiły kluczową część wniosku. Były one inicjatywami pilotażowymi zarówno dla Litwy, jak i Norwegii, które po przetestowaniu – zostały szczegółowo opisane i dostępne dla innych interesariuszy (nauczycieli, ekspertów, pracowników młodzieżowych, organizacji pozarządowych itp.) w całej Europie, którzy otrzymali kompletny Podręcznik z przewodnikiem krok po kroku, co zrobić, aby przygotować podobny InnoCamp w swoim kraju/organizacji.

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenia funkcjonowania: Platformy www.socialenterprisebsr.net, która wciąż może być wykorzystywana i rozwijana i służyć jako podejście do samodzielnej nauki w lokalnych językach w całym regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to kontynuacja wspierania samokształcenia dla młodzieży uczącej się jest kontynuacją innowacji;

Zachęcamy do jej odwiedzenia, gdyż platforma ta zawiera bazę danych przedsiębiorstw społecznych w obszarze Morza Bałtyckiego i kalendarz wydarzeń, co czyni ją unikalnym i wyróżniającym się źródłem networkingu i wymiany informacji!

Postaramy się kontynuować powyższą inicjatywę w kolejnych projektach!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram