D-EFFECT

1.07.2024r. » 30.06.2027r.

LEKCJE DEMOKRACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, WPROWADZANIE PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY DO PROCESU TWORZENIA POLITYKI NA WSZYSTKICH POZIOMACH W ZGODZIE Z STRATEGIĄ MŁODZIEŻY 2022-2027

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: INTERREG Południowy Bałtyk (no STHB.02.02-IP.01-0001/23)
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL) - lider
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu (PL)
Stowarzyszenie Media Dizajn (PL)
Gmina Olsztynek (PL)
Cultural administration, Hässleholm Municipality (SE)
Municipality of Västervik (SE)
Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (DE)
Förderverein Gutshaus Ramin e.V. (DE)
Kłaipeda University (LT)
Association Rietavas Women Employment Centre (LT)
Guldborgsund Kommune (DK)
Odsherred Municipality (DK)

Wydarzenia związane z projektem

D-effect - znaczenie, cele i założenia

Szanowni Państwo, Przekazujemy trochę wiadomości i podstawowych informacji o projekcie D-effect, którego realizację rozpoczynamy w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk, […]

Projekt rozwinięty z projektu seed money CATALYST. Jest to projekt strategiczny, jeżeli chodzi o projekty młodzieżowe i stanowiący przyszły szyld działań młodzieżowych.

Działania projektowe ukierunkowane są na promocję demokracji, wartości demokratycznych wśród młodzieży i budowania partycypacji obywatelskiej. 

Celem projektu będzie trwałe wzmocnienie organizacji społecznych i ich zdolności do współpracy z lokalną administracją publiczną w krajach Południowego Bałtyku (zwłaszcza tych działających w małych miastach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego zróżnicowanie społeczne, równe traktowanie i dialog ma szczególną wartość. 

Efekty: Młodzieżowe festiwale międzynarodowe w naszych samorządach  organizowane przez młodzież i przy współpracy z władzami lokalnymi, wyjazdy zagraniczne, edukacja młodzieży: kursy i warsztaty, spotkania z młodzieżą z innych krajów;

Kulminacją prac nad przeprowadzeniem i organizacją corocznych festiwali demokracji lokalnej w ujęcie transgranicznym  realizowane i organizowane przez młodzież

Temat przewodni: Partycypacja obywatelska i zaangażowanie młodzieży w oparciu o testowanie metody transgranicznych Festiwali Demokracji (2) w lokalnych samorządach

Rodzaj działań: działania miękkie – finansowanie festiwali młodzieżowych.


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Interreg Południowy Bałtyk
Obszar projektu: demokracja, wartości demokratyczne wśród młodzieży i budowanie partycypacji obywatelskiej
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 80%
Budżet projektu: 2 287 272,70 EUR
Budżet STG ERB: 252 950 EUR
Konsorcjum projektowe: 12 partnerów, 4 partnerów z Polski, 2 ze Szwecji, 2 z Niemiec, 2 z Litwy i 2 z Danii oraz 9 partnerów stowarzyszonych

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram