Historia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Historia utworzenia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Prace organizacyjne nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk podjął Komitet Organizacyjny Euroregionu Bałtyk (pierwotnie – Jantar), który został zawiązany na pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej Euroregionowi w dn. 28.02 – 1.03 1997 r. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 17 listopada 1997 r., w którym wzięło udział 53 przedstawicieli gmin z terenu województw elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i olsztyńskiego. Zebranie przyjęło  Statut Stowarzyszenia, wyłoniło 6-osobowy Komitet Założycielski, któremu udzielono pełnomocnictwa do prowadzenia działań związanych z zarejestrowaniem i rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia.

Powołanie organizacji do życia

Komitet ten do Sądu Wojewódzkiego w Elblągu , I Wydział Cywilny, przedłożył listę 17 gmin - założycieli Stowarzyszenia. Były to: Koczała, Ustka (miasto), Braniewo (gmina), Postomino, Miastko, Stegna, Przechlewo, Czarna Dąbrówka, Orneta, Płoskinia, Gdynia (miasto), Smołdzino, Słupsk, Parchowo, Główczyce, Sztutowo oraz Elbląg (miasto). Tymczasową siedzibę Stowarzyszenia miało w  Elblągu, ul. Św. Ducha 19. Postanowieniem Sądu z dnia 22 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 513. Od tego dnia nasza organizacja otrzymała osobowość prawną.

Rok 1998

Po dopełnieniu wszelkich formalności Komitet Założycielski 30 stycznia 1998 r. zwołał I Walne Zebranie Członków, na którym powołano władze Stowarzyszenia, określono budżet, ustalono składkę członkowska w wysokości 10 groszy od jednego mieszkańca gminy rocznie. 9 marca Sąd Wojewódzki zarejestrował pierwszy Zarząd Stowarzyszenia (9-osobowy) w składzie: Witold Gintowt-Dziewałtowski (Elbląg-miasto) – Przewodniczący, ), Maciej Brzeski (Gdynia)- Wiceprzewodniczący, Eugeniusz Wyrzykowski (Sztutowo), Jadwiga Semmerling (Młynary), Zbigniew Galek (Postomino), Jan Klasa (Czarna Dąbrówka Marek Świeczkowski (Gdańsk), Bożena Cebulska (Iława), Andrzej Helbrecht (Górowo Iławeckie – miasto). Historia utworzenia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Prace organizacyjne nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk podjął Komitet Organizacyjny Euroregionu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram