Streets for the Youth

3.11.2024r. » 2.05.2027r.

ERASMUS+, nr KA220-YOU-C70942A0 (2024-1-FR02-KA220-YOU-000245435)

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: ERASMUS+
Partnerzy projektu: Saint-Brieuc ArmorAgglomération (FR) - lider projektu
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)
Hogeschool West-Vlaanderen Howest (BE)
Comunidade Intermunicipal do Cávado (PT)

Wydarzenia związane z projektem

Streets for the Youth - spotkanie online

Streets for the Youth - pierwsze spotkanie dotyczące młodzieżowego projektu w ramach programu Erasmus+ za nami. Co prawda oficjalna konferencja startowa będzie […]

Projekt Streets for the Youth

Poniżej przedstawiamy założenia projektowe „Streets for the Youth”: Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, nr KA220-YOU-C70942A0 (2024-1-FR02-KA220-YOU-000245435) Okres realizacji: […]

Projekt Streets for the Youth, czyli "Ulica dla młodzieży" zaangażuje lokalne władze oraz młodych ludzi w wieku 15-20 lat z 4 krajów UE (Portugalii, Francji, Belgii i Polski) w budowanie wizji miasta przyszłości - miasta, które jest elastyczne, przyjazne i odporne oraz spełnia różne potrzeby użytkowników i stworzy powiązania między młodymi ludźmi, specjalistami ds. planowania urbanistycznego i lokalnymi radnymi, tak aby wspólnie mogli opracować i przetestować techniki konsultacji dla projektów rozwoju przestrzeni publicznej.

Miasta jutra nie będą takie jak wczoraj. Zarówno małe jak i duże miasta muszą się zmienić, ponieważ stoją w obliczu poważnych przemian: transformacji ekologicznej, demograficznej mentalnej oraz cyfrowej. Aby dostosować miasta do świata jutra, konieczne jest zaangażowanie ich mieszkańców, a w szczególności młodych ludzi. Tak więc zajęcie się umiejscowieniem młodych w przestrzeni publicznej jest "otwarciem okna", aby spojrzeć na to, gdzie są młodzi ludzie, jak poruszają się po mieście lub wsi, jak je wykorzystują. Aby to zrobić, musimy wziąć pod uwagę zróżnicowanie młodych ludzi (przemieszczających się i tych, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania, czy też miejsca przeznaczone dla dziewcząt, itp.), zaprojektować miejsca, które dotyczą ich jako całości, nie tylko w celach rekreacyjnych, a na koniec poprosić młodzież o wkład poprzez uznanie ich wiedzy na temat użytkowania (uznanie ich wiedzy o mieście) oraz poprzez słuchanie i uwzględnianie ich oczekiwań na przyszłość. Młodzi ludzie mogą pomóc nam odpowiedzieć na wyzwania związane z transformacją i przygotować nasze miasta na świat jutra.

Cele projektu:

Wymiana, rozwój i testowanie technik angażowania młodych ludzi w myślenie o przyszłości ich miasta i w jego planowanie oraz zachęcenie do współpracy trzech grup:

1 - MŁODYCH LUDZI do udziału w życiu demokratycznym i do myślenia o wspólnym życiu poprzez wyrażanie swojej wizji miasta dziś i jutro (wykorzystanie, potrzeby, wyzwania, którym trzeba sprostać).

2 - WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI, decydentów i pracowników władz lokalnych do włączenia użytkowników przestrzeni publicznej, w szczególności młodych ludzi, w proces tworzenia lub przebudowy przestrzeni publicznych.

3 - PROFESJONALISTÓW MŁODZIEŻY do przyjęcia nowych technik motywowania i angażowania młodych ludzi do udziału w życiu społeczności.

Wymiana praktyk, wspólne opracowywanie narzędzi do angażowania młodych ludzi i testowanie na obszarach partnerskich, łączenie wybranych urzędników i specjalistów ds. planowania, specjalistów ds. młodzieży i młodych Europejczyków, tworzenie zaleceń dla społeczności w celu ułatwienia zaangażowania młodych ludzi w projekty i strategie rozwoju przestrzeni publicznej.PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Erasmus+
Obszar projektu: młodzież w mieście, transformacja miasta, miasto jutra, przestrzenie publiczne dla młodzieży, zmiany środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz transformacja, udział młodzieży w życiu lokalnym i planowaniu przestrzennym
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 100%
Budżet projektu: 120 000,00 EUR
Konsorcjum projektowe: 4 partnerów, 1 z Francji, 1 z Polski, 1 z Belgii i 1 z Portugalii

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram