WaterMan

1.01.2023r. » 31.12.2025r.

PROMOWANIE PONOWNEGO WYKORZYSTANIA WODY W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO POPRZEZ BUDOWANIE POTENCJAŁU NA POZIOMIE LOKALNYM

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Region Morza Bałtyckiego
Partnerzy projektu: - Region Kalmar County (Lider)
- Kalmar Municipality
- Kalmar Water
- Vastervik Municipality
- Gmina Miasta Braniewa
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Politechnika Gdańska
- Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
- Bornholms Water A/S
- Bornholms Wastewater A/S
- Association "Klaipeda Region"
- Administration of Klaipėda
- Klaipeda University
- Kurzeme planning region
- Saldus Municipality
- Berlin Centre of Competence for gGmbH

Wydarzenia związane z projektem

WaterMan - wizyta studyjna i rozmowy z ekspertami w Danii

Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach związanych ze środowiskiem na wielu jego płaszczyznach. Zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem wody […]

WaterMan - spotkanie on-line

19 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie on-line z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Tym razem tym razem prace […]

Spotkanie polskich partnerów projektu WaterMan

26 czerwca 2023 r., w ramach projektu WaterMan, polscy partnerzy projektu spotkali się w braniewskim Urzędzie Miejskim. Spotkanie poświęcone było […]

Warsztat i wizyta studyjna w Schweinfurt - WaterMan 5-6 czerwca 2023

Zmiany klimatyczne to procesy, które odnoszą się do długoterminowych zmian w klimacie Ziemi. Te zmiany obejmują wzrost temperatury atmosfery, zmiany […]

Prezentacja projektu na Radzie Miasta w Braniewie

W dniu 5 kwietnia 2023 reprezentanci Politechniki Gdańskiej wzięli udział w XLV sesji Rady Miejskiej w Braniewie. Była to okazja […]

WaterMan kick off - Kalmar i Västervik

Dzialania projektu WaterMan rozpoczęły się w styczniu tego roku i będą realizowane przez okres trzech lat przez 16 pełnych partnerów […]

WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Proces budowania potencjału obejmuje międzynarodowy proces partnerskiego uczenia się. Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe z 6 krajów, wspierane przez instytucje badawczo-rozwojowe/ekspertów ds. współtworzą: 1.Przykładowe strategie ponownego wykorzystania wody dla wybranych regionów modelowych, które łączą środki dla ponownego wykorzystania wody uzdatnionej, recyrkulacji wody zatrzymanej oraz akceptacji zainteresowanych stron i konsumentów dla ponownego wykorzystania wody. 2.Zestaw uzupełniających działań pilotażowych dla ponownego wykorzystania wody, które przedstawiają typowe przypadki użycia i które dostosowują, testują i zatwierdzają konkretne rozwiązania do wykorzystania w BSR. Wyniki są przetwarzane w "Zestaw narzędzi do ponownego wykorzystania wody w BSR". Daje on innym władzom lokalnym i przedsiębiorstwom wodnym konkretne wskazówki, jak wspierać ponowne wykorzystanie wody i jest pro-aktywnie i szeroko rozpowszechniany.

Pod względem geograficznym WaterMan koncentruje się na południowych częściach BSR (południowo-wschodnia SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Ta koncentracja na jednorodnej geologii i krajobrazie sprawi, że partnerskie uczenie się i transfer wiedzy będą bardziej efektywne.

Trzon partnerstwa WaterMan stanowią "praktyczni" partnerzy z poziomu lokalnego (władze lokalne, przedsiębiorstwa wodociągowe), którzy staną się "liderami" w promowaniu ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu współpracują oni z ekspertami w danej dziedzinie, którzy dostarczają im niezbędnej wiedzy, która wspiera ich w rozpowszechnianiu wyników projektu wśród innych zainteresowanych władz lokalnych i przedsiębiorstw wodociągowych w Regionie Morza Bałtyckiego.

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Społeczeństwo inteligentnie korzystające z wody

Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)

Rola STG ERB: partner z własnym budżetem

Poziom dofinansowania 80%

Budżet projektu:  4.377.046,00 EUR

Budżet STG ERB: 191.806,80 EUR

Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 16 pełnymi partnerami i 27 partnerami stowarzyszonymi z PL, DK, SE, EE, DE, LT, LV , FI

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram