SCONE - Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku

1.09.2024r. » 30.06.2027r.

SCONE

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: CELF, DK - lider
Centre for school and Learning, University College Absalon, DK
Chair for Business Economics and Entrepreneurship education, University of Rostock, DE,
Rietavas Laurynas Ivinski Gymnasium, LT
Rietavas Tourism and Business Information Centre, LT
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, PL.

Wydarzenia związane z projektem

Wizyta studyjna: Ponowne wykorzystanie wody w praktyce: Współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcji w Hiszpanii

11 maja 2024 roku Wizyta studyjna miała na celu zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk ponownego wykorzystania wody w praktyce: […]

Film końcowy - SCE

Realizacja projektu Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu […]

Sztum Circular Economy w skrócie

Działania projektowe w ramach Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne były z powodzeniem realizowane przez ostatnie 2 […]

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 2

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwudniową konferencję zamykającą projekt Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, który realizowaliśmy od […]

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 1

Kończymy właśnie pierwszy dzień dwudniowej konferencji zamykającej projekt „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, który realizowany był […]

Materiały projektowe

W ramach działania związanego z przeprowadzeniem hackatonu oraz programu mentorskiego przygotowane zostały przez partnera z Politechniki Gdańskiej dwa dokumenty tj. […]

Projekt SCONE stanowi kontynuację działań związanych z pracą ze szkołami i młodzieżą w dziedzinie ekologii w ramach projektu GreenUp. Tematem przewodnim są programy nauczania zrównoważonego rozwoju w szkołach średnich i działania pro-ekologiczne, praca z nauczycielami i uczniami oraz wzmocnienie nauczania pozalekcyjnego. Projekt ma na celu wypełnienie tej kluczowej luki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów edukacyjnych, które wyposażą młodzież w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia znaczących działań w obliczu globalnego kryzysu klimatycznego. Wspierając poczucie sprawczości i zbiorowej odpowiedzialności, staramy się zainspirować i wyposażyć nadchodzące pokolenia do bycia liderami w walce ze zmianami klimatu.

Projekt SCONE koncentruje się na zacieśnianiu współpracy w regionie Południowego Bałtyku poprzez rozwiązywanie problemów klimatycznych studentów w ramach współpracy transgranicznej. Jego celem jest wspieranie współpracy, wymiany wiedzy i innowacji w celu wspierania innowacyjnych metod nauczania i zajęć pozalekcyjnych. Inicjatywy te umożliwią uczniom wzajemne inspirowanie się i tworzenie regionalnych sieci w celu sprostania globalnym wyzwaniom klimatycznym na poziomie lokalnym i regionalnym. Studenci rozwiną swoje zdolności do współpracy transgranicznej poprzez współpracę w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Ich wysiłki będą prezentowane na obozach zrównoważonego rozwoju i hackathonach, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu wyzwań klimatycznych. Projekt uznaje kluczową rolę szkół i nauczycieli w tworzeniu znaczących wyzwań, które inspirują i oferują zarówno potencjał uczenia się, jak i działania. Nauczyciele będą odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu i wspieraniu działań edukacyjnych młodych ludzi, jednocześnie dając im swobodę rozwijania własnych inicjatyw.

Rezultatem projektu będzie utworzenie sieci organizacji o wzmocnionej zdolności do współpracy. Organizacje te będą wspólnie pracować nad promowaniem zrównoważonego rozwoju przy użyciu zrównoważonego rozwoju przy użyciu holistycznego podejścia obejmującego całą szkołę. Nauczyciele szkół średnich i kolegiów nauczycielskich zwiększą swoją zdolność do współpracy poprzez skupienie się na edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako praktyce dydaktycznej.


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Interreg Południowy Bałtyk
Obszar projektu: Szkoły, młodzież, ekologia, rozwiązania oparte na naturze w małych i średnich miastach
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 166.173,20 EUR
Budżet STG ERB: 33.234,64 EUR
Konsorcjum projektowe: 6 partnerów, 2 z Danii, 1 z Niemiec, 2 z Litwy, 1 z Polski i 3 partnerów stowarzyszonych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram