Władze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Witold Wróblewski

Przewodniczący
Zarządu STG ERB

Prezydent Miasta Elbląg

Joanna Zielińska

I Wiceprzewodnicząca
Zarządu STG ERB

Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia

Piotr Grzymowicz

II Wiceprzewodniczący
Zarządu STG ERB

Prezydent Miasta Olsztyn

Piotr Borawski

Członek Zarządu
STG ERB

Zastępca Prezydenta Miasta Gańska

Bożena Olszewska-Świtaj

Członek Zarządu
STG ERB

Wójt Górowa Iławeckiego

Hanna Pruchniewska

Członek Zarządu
STG ERB

Burmistrz Miasta Puck

Tomasz Sielicki

Członek Zarządu
STG ERB

Burmistrz Braniewa

Marek Charzewski

Członek Zarządu
STG ERB

Burmistrz Malborka

Jacek Kosmala

Członek Zarządu
STG ERB

Burmistrz Nidzicy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram