Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_628c99135850a Indigise

INDIGISE - OBÓZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZA NAMI! A co dalej...

Blisko 30 młodych osób (w tym 7 przedstawicieli naszego Stowarzyszenia) z 4 krajów Morza Bałtyckiego miała okazję uczestniczyć wraz z opiekunami w dniach 9-11.05.2022 r. w "Obozie przedsiębiorczości społecznej" organizowanym przez Uniwersytet w Kłajpedzie w ramach projektu Indigise.

Międzynarodowe wydarzenie było okazją do pracy nad aktywnością społeczną oraz przedsiębiorczością, jako symbiotyczny związek biznesowy. Uczestnicy w trakcie trzech intensywnych dni pracy mogli rozwijać swoje pomysły, ale również porozmawiać o problemach, które im doskwierają nie tylko we własnym gronie ale również ze specjalistami w tematyce.

Wymiana doświadczeń, poznanie funkcjonowania istniejących już przedsiębiorstw społecznych oraz współpraca międzynarodowa dała owoce wielu pięknym ideowo i aspirującym finansowo pomysłom na biznes, które następnie były konsultowane w trakcie części online, które odbyło się zaraz po powrocie z Litwy, w dniach 13-14.05.2022. Była to okazja do zaprezentowania platformy socialenterprisebsr.net dotyczącej przedsiębiorczości społecznej, indywidualnych konsultacji w zakresie własnych planów biznesowych uczestników oraz gdzie szukać wsparcie merytorycznego przez młodych przedsiębiorców. Podsumowania wydarzenia dokonał lider projektu INDIGISE.

„Przez ten krótki wyjazd poznać siebie w kontekście współżycia społecznego i zamanifestować najistotniejsze z naszego punktu widzenia rozterki społeczne do rozwoju własnych biznesów ukierunkowanych na cele społeczne. Dziękujemy za miłe przyjęcie nas oraz za możliwość skorzystania z doświadczeń i czekamy na kolejne”, stwierdził Dawid Markun, jeden z uczestników wydarzenia

Jednym z efektów tego wydarzenia jest „Podręcznik metodologii obozu innowacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej”, który zawiera zarys wytycznych dotyczących organizacji obozów innowacji lub podobnych wydarzeń z silnym naciskiem na przedsiębiorczość społeczną.

Podręcznik to zestaw interaktywnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych i narzędzi ICT oraz metod grywalizacji i burzy mózgów dedykowanych szkoleniom, edukacji i podnoszeniu świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży, który jest rekomendowany do wykorzystania później przez szkoły innych krajów UE, uniwersytety, organizacje pozarządowe itp. W Europie istnieje długa tradycja organizowania wydarzeń, które gromadzą uczniów i studentów, przedstawicieli środowisk akademickich, rządowych i biznesowych z całego kraju, a nawet kontynentów. Wydarzenia te tworzą wspólny punkt widzenia dla uczestniczących krajów, dają im fantastyczną okazję do zgromadzenia w tym samym czasie i miejscu pracowników, osób wspierających, wolontariuszy, a zwłaszcza młodych ludzi. Przedsiębiorczość to nie tylko tworzenie odnoszących sukcesy firm, to raczej kompetencja pozwalająca na poprawę środowiska, w którym żyjemy, poprzez rozwiązywanie starych i nowych problemów, odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby oraz posiadanie ambicji sprostania znanym i pojawiającym się wyzwaniom, takim jak osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, eliminacja ubóstwo lub oczyszczanie oceanów z plastiku, itp.

Co przed nami w projekcie?

Kolejne wydarzenie dla młodzieży polskiej:

INDIGISE FORUM INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH I SPOŁECZNYCH PT.:

“SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻOWA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA MŁODEGO POKOLENIA - WYZWANIA I PERSPEKTYWY”

Data Wydarzenia: 06.06.2022 r.

Miejsce: Elbląg – Ratusz Staromiejski (III piętro), sala D300, ul. Stary Rynek 25

Organizator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe Rady istniejące w naszych samorządach członkowskich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! Więcej informacji wkrótce!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram