Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_62949654676f0 Indigise

FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA - wydarzenie projektu INDIGISE - Elbląg - 06.06.2022

6 czerwca br. w Elblągu odbędzie się FORUM DIALOGU MŁODEGO POKOLENIA, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Celem wydarzenia jest zwiększenie wpływu młodzieży na lokalną i regionalną sferę społeczną i obywatelską. Jest to bardzo ważne wydarzenie projektu INDIGISE połączone z warsztatami tematycznymi ukierunkowanymi na kształtowanie innowacyjnych, przedsiębiorczych i partycypacyjnych postaw i sposobu myślenia młodzieży. Wydarzenie będzie zawierało także panel dyskusyjny, w którym będzie wiele się działo!

Wydarzenie skierowane jest do:
● młodych osób zainteresowanych wzmocnieniem swoich zdolności i możliwości do działań w obszarze
przedsiębiorczości społecznej
● młodzieżowych rad Warmii i Mazur oraz Pomorza
● pozostałych lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji zrzeszających i aktywizujących młodzież,
● regionalnych zrzeszeń i reprezentacji młodzieży

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na FORUM przedstawicieli Młodzieżowych Rad oraz Opiekunów Rad pod następującym linkiem:

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i ma charakter otwarty - zapraszamy chętnych.

Pokrywamy koszty dojazdu na wydarzenie.

Program FORUM 6.06.2022, Elbląg

08:30-09:00    Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

09:00-09:10     Otwarcie wydarzenia i powitanie uczestników przez Dyrektora STG ERB – P. M. Żuchowski

09:10-09:25     Wprowadzenie do projektu INDIGISE – wsparcie przedsiębiorczości społecznej młodzieży – P. A

   Gniado-Turkowska oraz P. D.Jędrzejewski

09:25-09:40      Prezentacja platformy przedsiębiorczośi społecznej – socialenterprisebsr.net

09:40-10.00    Prezentacja poradnika - jak stymulować przedsiębiorczość społeczną poprzez nieformalne 

   sposoby nauczania

10:00-10:20     „Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz młodzieży”, 

              P. J. Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 

             Urzędu Marszałkowskiego

10:20-10.30     Informacje wstępne o Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:30-10:45    Przerwa kawowa

10:45-12:45    Warsztat szkoleniowy część A - Trener Fundacji Civis Polonus

 1. Moja młodzieżowa rada
  Poznajemy możliwe działania młodzieżowej rady na podstawie doświadczeń uczestników warsztatów 
 2. Prawne podstawy działania młodzieżowej rady
  Funkcje i zadania młodzieżowej rady

12:45-13:30     Przerwa na Lunch

13:30-15:30     Warsztat Szkoleniowy cześć B - Trener Fundacji Civis Polonus

 1. Współpraca młodzieżowej rady z lokalnym samorządem
  Możliwości i dobre praktyki 
 2. Współpraca młodzieżowej rady z młodzieżą
  W jaki sposób młodzieżowa rada może reprezentować młodzież i włączać ją do współpracy 
 3. Sieciujemy się wokół wspólnych celów
  Próba nawiązania współpracy między młodzieżowymi radami wokół wspólnych zadań i celów

15:30-16:00     Dyskusja uczestników na temat przyszłych wydarzeń i  inicjatyw młodzieżowych

16:00-16:15    Podsumowanie i dalsze plany współpracy- ERB YOUTH BOARD, Sieć młodzieży Euroregionu

             Bałtyk

16:15-16:30     Wnioski i zakończenie

Dane kontaktowe opiekunów wydarzenia:

Paulina Lieder-Żuchowska; +48 601 690 335, paulina.lieder@eurobalt.org.pl

Adrianna Gniado-Turkowska; +48 607 334 619, adag@eurobalt.org.pl

Dawid Markun, rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Główny specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

Dawid Jędrzejewski, zastępca rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk 

Specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram