Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_62a74b411db75 Indigise

INDIGISE - SPOTKANIE KONSORCJUM ONLINE 13.06.2022

W dniu dzisiejszym (13.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online członków konsorcjum projektu Indigise dedykowanemu promowaniu przedsiębiorczości społecznej w sektorze młodzieży za pomocą cyfrowych i nieformalnych narzędzi edukacyjnych, który realizujemy ze środków programu Erasmus+

Było to kolejne z cyklu raportowych spotkań konsorcjum polsko-litewsko-łotewsko-norweskiego w trakcie którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami i uwagami uniwersytetów, organizacji pozarządowych i profesjonalistów z sieci biznesu społecznego z dostarczonych i zorganizowanych dedykowanych wydarzeń zorientowanych na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne, które mają na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i zaangażowania w nią młodzieży.

W trakcie spotkania skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach zarządczych projektu m.in.:

1. Organizacji końcowego spotkania partnerów projektu w Polsce 

2. Przeglądu wykonania wskaźników i głównych kamieni milowych projektu

3. Wymiany informacji dotyczących przebiegu wydarzeń upowszechniających w każdym z krajów

4. Przygotowanie do raportu końcowego

5. Dalszego rozwoju tematyki projektu w ramach kolejnych inicjatyw

Z pkt widzenia partnerów projektu najbardziej cieszy zaangażowanie młodych ludzi w działania projektowe – zarówno Youth Camp w Kłajpedzie (09-11.05.2022) oraz warsztaty w Elblągu (06.06.2022, 13.06.2022 w Norwegii) oraz przyszłe wydarzenia na Łotwie i Litwie, co świadczy o dużej aktywności społecznej i woli do działania młodego pokolenia.

Mimo, iż projekt zbliża się ku końcowy – warto kontynuować tę ideę i w oparciu o wytworzone pomoce poszerzać jej efekty o dalszą współpracę w mikro i makro skali.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram