Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_6284d5095a063 Indigise

O przedsiębiorczości wśród młodzieży – camp edukacyjny w Kłajpedzie na Litwie!

Młodzieżowi reprezentanci samorządowi z Pomorza oraz Warmii i Mazur uczestniczą w 3-dniowych warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, które od dziś 9 maja br. rozpoczęły się w Kłajpedzie na Litwie i potrwają do środy włącznie. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu noszącego tytuł: INDIGISE Międzynarodowy obóz przedsiębiorczości społecznej „Razem jesteśmy silniejsi”. Polscy uczestnicy wspólnie z rówieśnikami z Litwy, Łotwy i Norwegii będą promować młodzieżową przedsiębiorczość społeczną w regionie Morza Bałtyckiego, będą także poszukiwać pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych w społeczeństwie.

Warsztaty na Litwie to połączenie doświadczenia specjalistów z uniwersytetów, organizacji pozarządowych i sieci biznesowych, którzy będą działać zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji, zaś uczestnicy wydarzenia projektu Indigise zapewnią wsparcie i poprzez narzędzia edukacyjne stosowane w edukacji poza formalnej będą:

  • współtworzyć zorientowane na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne w celu rozwijania kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej;
  • rozpowszechniać wśród młodzieży ideę przedsiębiorczości społecznej w północnym regionie Europy;
  • zapewniać niezbędne kompetencje i narzędzia wsparcia, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny;
  • promować koncepcję przedsiębiorczości społecznej i wspierać nowe przedsiębiorstwa społeczne w regionie Morza Bałtyckiego
  • tworzyć sposoby zachęt dla młodych ludzi do innowacyjnego i kreatywnego myślenia, współpracy i podejmowania ryzyka za pośrednictwem dwóch obozów – InnoCamps, organizowanych w Norwegii i na Litwie w 2021 roku;
  • współtworzyć dokument – InnoCamp Methodology Handbook – instrukcję pokazującą krok po kroku, jak można przygotować podobny obóz – InnoCamp  dla młodzieży, z której skorzystać mogą: szkoły, edukatorzy, organizacje pozarządowe itp.

Kontynuacją warsztatów w Kłajpedzie będą wykłady online, które rozpoczną się dzień po powrocie z Litwy i odbędą się w dniach 13-14.05.2022. Wezmą w nich udział uczestnicy campu na Litwie i będzie to okazja do kontynuacji spotkań i podsumowania w oparciu o zdobytą wiedzę podczas pobytu w Kłajpedzie.

Będzie to intensywny czas nauki, który w niedalekiej przyszłości może zmienić życie młodych uczestników i skierować ich na drogę prawdziwej przedsiębiorczości.

Polscy reprezentanci to:

Dawid Markun, Dawid Jędrzejewski, Olga Werner, Jakub Tomasik, Maja Karpiuk i Piotr Walewski.

Opiekunem polskiej grupy jest Pani Sylwia Jasiak specjalistka ds. przedsiębiorczości w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z Olsztyna, której bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram