Catalyst - Changemakers of Youth Environment and Perspective in South Baltic Area

1.05.2022r. » 31.08.2022r.

Catalyst - Changemakers of Youth Environment and Perspective in South Baltic Area

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (Lider),
- Media Dizajn,
- EU office Skåne North east,
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,
- Uniwersytet w Wismarze.

Wydarzenia związane z projektem

KOŃCOWE WARSZTATY PROJEKTU CATALYST W ELBLĄGU (14-15.07.2022)

W przeciągu ostatnich dwóch dni (14-15.07.2022) Partnerzy projektu CATALYST mieli przyjemność i okazję uczestniczyć w warsztatach w Elblągu zorganizowanych przez […]

CATALYST - Rozwój nowych inicjatyw młodzieżowych - spotkanie online, 27.06.2022

W dniu 27.06.2022 odbyło się kolejne spotkanie online zespołu partnerskiego projektu CATALYST z Polski, Litwy, Szwecji pod przewodnictwem CSE Światowid. […]

Spotkanie partnerów projektu Catalyst - online, 10.06.2022

W piątek 10 czerwca 2022 odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerskiego projektu Catalyst. Wzięli w nim udział partnerzy z Polski […]

Catalyst - warsztaty zespołu partnerskiego w Wismar, Niemcy, 24-25.05.2022

W dniach 24-25.05.22 w ramach projektu seed money Catalyst odbył się pierwszy fizyczny warsztat, w którym wzieli udział reprezentanci z: […]

KONFERENCJA POCZĄTKOWA PROJEKTU CATALYST - START MAJ 2022

W dniu 06.05.2022 r. zespół polsko-niemiecko-szwedzki miał okazję spotkać się online w trakcie konferencji początkowej inicjującej działania w ramach projektu […]

Catalyst - Changemakers of Youth Environment and Perspective in South Baltic Area

Projekt CATALYST będzie traktowany jako akcja pilotażowa poświęcona budowie międzynarodowej sieci i platformy aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów (m.in. polityków) działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życia społecznego, kulturalnego i biznesowego w SB oraz dostrzeżenie, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia. Wspólne działania podejmowane przez członków projektu powinny pozwolić organizacjom uczestniczącym i ich lokalnym sympatykom na większą aktywność na polu wsparcia/zaangażowania młodzieży, nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz pomóc im w przyszłości w zrewidowaniu oferty, konsultowaniu jej z młodzieżą – tak będzie lepiej dostosowany do potrzeb i wyzwań wskazywanych przez młodzież. Projekt promuje obszar Południowego Bałtyku jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu oraz przedstawia różne ścieżki aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Dokonuje przeglądu różnych krajowych i lokalnych podejść/procesów budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży. Obszar Południowego Bałtyku ma ogromny potencjał jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i aktywizuje młodych ludzi, zarówno w obszarze turystyki, kultury, sztuki, startupów (stawiających pierwsze kroki w karierze biznesowej), jak i budowania oferty aktywizacyjnej, która jest obecnie nie w pełni wykorzystywane i dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia (potwierdzone w 5 projektach realizowanych przez partnerów). Obecnie brakuje działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych opartych na dialogu międzysektorowym i integracji, wspólnym budowaniu i promocji oferty aktywizacyjno-wypoczynkowej skoncentrowanej na potrzebach młodych ludzi i współczesnych wyzwaniach, takich jak cyfryzacja. Działające na obszarze Południowego Bałtyku instytucje kultury, sztuki, turystyki i aktywizacji młodego pokolenia nie podjęły dotychczas wspólnych działań mających na celu promocję i rozwój oferty aktywizacyjnej na całym obszarze Południowego Bałtyku.


PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Zwiększenie poziomu atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego dla młodego pokolenia poprzez stworzenie dedykowanej sieci. Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru: kultury, edukacji, innowacji oraz turystyki
Zasięg projektu: Obszar Południowego Bałtyku
Rola STG ERB: Partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85% 
Budżet projektu: 40.000 EUR
Budżet STG ERB: 5.000 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski, 1 z Niemiec i 1 ze Szwecji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram