Informacje z Euroregionu Bałtyk

Catalysttl-ne Aktualności Catalyst Projekty Polski pll_62d91e65c131e Catalyst

KONFERENCJA POCZĄTKOWA PROJEKTU CATALYST - START MAJ 2022

W dniu 06.05.2022 r. zespół polsko-niemiecko-szwedzki miał okazję spotkać się online w trakcie konferencji początkowej inicjującej działania w ramach projektu „CATALYST - Changemakers of Youth Environment and Perspectives in SB Area” realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – środki zalążkowe.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Elbląg) pełniącego rolę lidera projektu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia Media Dizajn (Szczecin), (EU-kontor Skåne Nordost (Szwecja), Uniwersytetu w Wismarze (Niemcy). W jego trakcie partnerzy mieli okazję poznać bliżej zakres działalności swoich organizacji oraz możliwe obszary wsparcia przyszłych działań ukierunkowanych na wsparcie młodzieży w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Była to też niebywała okazja do dyskusji na temat samej aplikacji i czekających nas wyzwań.

W trakcie spotkania została przypomniana rola inicjatywy CATALYST jako akcji pilotażowej i platformy rozwoju dalszych finalnych projektów w ramach przyszłych naborów programu dedykowanych rozwojowi międzynarodowych sieci i platform aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, kulturalne i biznesowe w obszarze krajów południowo bałtyckich. Działania te mają pozwolić na konkretyzację wielowymiarowej współpracy w wybranych obszarach oraz rozpoznać, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia oraz jakie są z tym związane możliwości zwiększenia wysiłków w celu osiągnięcia tego celu.

Wspólne działania podejmowane przez członków projektu powinny umożliwiać kolejnym organizacjom z PL, LT, DK, GE, SE i ich lokalnym beneficjentom, aby stać się bardziej aktywnymi na polu wspierania/zaangażowania młodzieży, jednocześnie inicjując lub rozwijając współpracę międzysektorową oraz pomagać rewizji wspólnie wypracowanej oferty. W ramach prac nad nowymi koncepcjami chcemy rozwijać i testować nowe metody i formy konsultacji i dialogu z młodym pokoleniem pracując nad wybranymi tematami przewodnimi – tak, aby oferta skierowana do tej grupy odbiorców w danej tematyce była lepiej dopasowana do potrzeb, wyzwań oraz faktycznych możliwości danego obszaru.

Jednocześnie w ramach projektu chcemy promować obszar Południowego Bałtyku jako atrakcyjne miejsce do spędzenia wolnego czasu i zaprezentowania różnych ścieżek aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Poprawiając różne krajowe i lokalne podejścia/procesy budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży chcemy przyczynić się do rozwoju tego obszaru.

Obszar Południowego Bałtyku ma duży potencjał jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i aktywizacji młodych ludzi, zarówno w zakresie turystyki, kultury i sztuki, startupy (stawiają pierwsze kroki w karierze biznesowej) czy budowanie oferty aktywizacyjnej, która obecnie nie jest w pełni wykorzystywana i dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia (potwierdzone w 5 projektach realizowanych przez partnerów).

Obecnie brakuje aktywności aktywizacyjnej i rekreacyjno-wypoczynkowej opartej na dialogu międzysektorowym i inkluzji, wspólnym budowaniu i promocji oferty aktywizacji i wypoczynku skoncentrowanej na potrzebach ludzi młodych i współczesnych wyzwaniach, takie jak cyfryzacja. Instytucje kultury, sztuki, turystyki i aktywizacji młodego pokolenia działające na obszarze Południowego Bałtyku nie podjęły dotychczas wspólnych działań mających na celu promocję i rozwój oferty aktywizacyjnej na całym obszarze Południowego Bałtyku.

Co przed nami w projekcie?: Spotkanie fizyczne członków konsorcjum w Wismarze 24-25.05.2022 r.. ukierunkowane na prace warsztatową skupiającą się na doprecyzowaniu draftów przyszłych wniosków aplikacyjnych.

Kontakt: Jeżeli mają Państwo pomysły i chcieliby się włączyć w prace przygotowawcze nad projektem młodzieżowym skupionym w tym obszarze zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem!

sekel@eurobalt.org.pl

+48 601 690 035

+48 607 334 119

Jeżeli jesteś osobą młodą lub prowadzisz organizację działająca na rzecz młodych i masz pomysły na możliwe działania w ramach przyszłych projektów – skontaktuj się i umów na spotkanie z naszymi specjalistami ds. młodzieży:

Dawid Markun, rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Główny specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

  • dawid.markun@eurobalt.org.pl

Dawid Jędrzejewski, zastępca rep. STG ERB w Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk (ERB Youh Board)

Specjalista ds. Młodzieży przy naszym Stowarzyszeniu

  • dawid.jedrzejewski@eurobalt.org.pl

Więcej informacji o inicjatywie wkrótce!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram