Informacje z Euroregionu Bałtyk

Catalysttl-ne Aktualności Catalyst Projekty Polski pll_62908b8f1e84a Catalyst

Catalyst - warsztaty zespołu partnerskiego w Wismar, Niemcy, 24-25.05.2022

W dniach 24-25.05.22 w ramach projektu seed money Catalyst odbył się pierwszy fizyczny warsztat, w którym wzieli udział reprezentanci z:

Partnerzy pracowali nad koncepcją przyszłej aplikacji do programu Interreg Południowy Bałtyk, który jesienią bieżącego roku otworzy kolejny nabór. Partnerzy zagłębili się w tematykę młodzieży ale również rozważali różne koncepcje na finalną aplikację. Wspólnie przeszli przez szereg zadań w trakcie części warsztatowej. Między innymi było to zrozumienie potrzeb grupy odbiorców projektu, czy poznanie jaki cel ma każdy z partnerów.

Zaplanowano również harmonogram kolejnego spotkania w Elblągu oraz następne kroki w projekcie.

Projekt jest szczególnie ważny ze względu na tematykę związaną z młodzieżą. Parlament Europejski i Rada ustanowiły rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży! To czas świętowania okresu po pandemii, przyjęcia z nową siłą przyszłych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim. Przez cały rok Komisja Europejska będzie koordynować szereg działań wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, a także organizacjami młodzieżowymi, aby wzbogacić młode pokolenia o nowe umiejętności potrzebne do ich rozwoju zawodowego, a także zwiększyć liczbę młodych zaangażowanie obywatelskie w społeczeństwie europejskim.

Nowe pokolenia to te, które przyniosą zmiany i skorzystają z cyfrowej i zielonej rewolucji wprowadzonej przez Next Generation EU. W tym kontekście Europejski Rok Młodzieży będzie miał cztery główne cele:

• Przezwyciężanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, podkreślając nowe możliwości dla młodych ludzi pochodzących z transformacji ekologicznej i cyfrowej.

 • Wspieranie młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, aby stali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Europy.

• Promowanie wśród młodych ludzi możliwości płynących z UE, władz krajowych i regionalnych.

• Wprowadzanie perspektywy młodzieżowej do kształtowania polityki UE na wszystkich poziomach, zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027.

Wspólny Sekretariat Interreg Południowy Bałtyk przyczyni się do obchodów Europejskiego Roku Młodzieży podczas corocznej imprezy pod koniec września. Jedna z dyskusji panelowych tego wydarzenia będzie koncentrować się na zaangażowaniu młodzieży w rozwój regionalny i współpracę Interreg jako obchody Europejskiego Roku Młodzieży 2022 poprzez znalezienie wspólnego języka i wizji. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele Rady Młodzieży Euroregionu Bałtyckiego i Rad Młodzieżowych utworzonych w ramach projektu South Baltic Youth Core Group Networks (SB YCGN), a także wolontariusz IVY ze Wspólnego Sekretariatu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram