Informacje z Euroregionu Bałtyk

Catalysttl-ne Aktualności Catalyst Projekty Polski pll_62d1874871868 Catalyst

KOŃCOWE WARSZTATY PROJEKTU CATALYST W ELBLĄGU (14-15.07.2022)

W przeciągu ostatnich dwóch dni (14-15.07.2022) Partnerzy projektu CATALYST mieli przyjemność i okazję uczestniczyć w warsztatach w Elblągu zorganizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Lider). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn reprezentujący Polską stronę konsorcjum, przedstawiciele szwedzcy z: EU Office Skåne North East wraz z zaproszonym i reprezentantami Hassleholm Youth Center oraz reprezentanci dwóch Uniwersytetów: w Wismarze (Niemcy) i Kłajpedzie (Litwa).

W trakcie warsztatu zespół partnerski i zaproszeni goście kontynuowali prace nad rozwojem i powstaniem dwóch niezależnych pomysłów projektowych (choć synergicznych względem siebie), mających na celu wzmocnienie sektora młodzieżowego i tej grupy beneficjentów w naszych regionach członkowskich. Obydwie przyszłe aplikacje przygotowywane pod regularny nabór projektów programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będą miały na celu wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, zapewnienie większego wpływu młodzieży na decyzje dot. lokalnych społeczności. Wizją przyświecającą obu pomysłom jest bezpośrednie zaangażowanie i aktywizacja tej grupy społecznej w tematyką ważną dla młodego pokolenia, a same działania są projektowane w taki sposób by połączyć edukację z praktyką, rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem możliwości i doświadczeniem korzyści płynących z współpracy międzynarodowej. 

Obecne warsztaty w Elblągu miały charakter nie tylko pracy projektowej nad rozwojem nowych wniosków aplikacyjnych (ich udoskonaleniem i konkretyzacją), lecz w trakcie drugiego dnia w celu jeszcze lepszego dopasowania naszych pomysłów do rzeczywistych oczekiwań i możliwości młodzieży przybrały formę spotkania konsultacyjnego połączonego z burzą mózgów zebranych członków konsorcjum wraz z zaproszonymi przedstawicielami młodzieży. Umożliwiło nam to bezpośrednie skonfrontowanie wytworzonych do tej pory pomysłów i zalążków przyszłych aktywności projektowych z właściwymi potrzebami i oczekiwaniami przyszłej grupy docelowej. W trakcie dedykowanej części konsultacyjnej, młodzi ludzie z Polski i Szwecji na bieżącą byli w stanie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i umożliwić nam wprowadzenie modyfikacji do zaplanowanych działań nadając im bardziej odpowiedni kształt akceptowalny dla młodego pokolenia.

Takie konsultacje są elementem bezcennym, gdyż umawiają lepsze dopasowanie planowanego zakresu projektu do ostatecznej grupy odbiorców i będą kontynuowane przed ostatecznym zamknięciem aplikacji.

Obecnie trwają prace nad pozyskaniem nowych członków konsorcjum – zwłaszcza tych reprezentujących jednostki samorządowe.

Ideą przyświecającą naszym wspólnym działaniom jest nadanie roku młodzieży bardziej praktycznego wymiaru przez stworzenie platform do rzeczywistego zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne i ponad regionalne!

W ten sposób chcemy również uczcić rok 2022, który jest Europejskim Rokiem Młodzieży, który jest czasem świętowania okresu po pandemii, przyjęcia z nową siłą przyszłych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim a zwłaszcza młodym pokoleniem. 

Korzystając z przykładu płynącego z góry chcemy wspomóc to grupę wiekową i cała sferę organizacji pracujących na jej rzecz w realizacji tak ważnych inicjatyw oddolnych.  


Tak samo jak Komisja Europejska, która będzie koordynować szereg działań wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami młodzieżowymi, aby wzbogacić młode pokolenia o nowe umiejętności potrzebne do ich rozwoju zawodowego, a także zwiększyć liczbę młodych zaangażowanie obywatelskie w społeczeństwie europejskim, chcemy być prekursorem tej pozytywnej zmiany w mniejszej skali (w regionie Morza Bałtyckiego).  

Zaplanowane do tej pory przez nas działania wpisują się w cztery główne cele Europejskiego Roku Młodzieży, m.in.:

  • Przezwyciężanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, podkreślając nowe możliwości dla młodych ludzi pochodzących z transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
  • Wspieranie młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, aby stali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Europy. 
  • Promowanie wśród młodych ludzi możliwości płynących z UE, władz krajowych i regionalnych.
  • Wprowadzanie perspektywy młodzieżowej do procesu kształtowania polityki UE na wszystkich poziomach, zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie!

Więcej informacji o nowych inicjatywach młodzieżowych już wkrótce!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram