Informacje z Euroregionu Bałtyk

Catalysttl-ne Aktualności Catalyst Projekty Polski pll_62a74aa0b5933 Catalyst

Spotkanie partnerów projektu Catalyst - online, 10.06.2022

W piątek 10 czerwca 2022 odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerskiego projektu Catalyst. Wzięli w nim udział partnerzy z Polski (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid), Niemiec (Uniwersytet w Wismarze) oraz Szwecji (Skane Nordost).

Projekt CATALYST nastawiony jest na budowie międzynarodowej sieci i platformy aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów (m.in. polityków) działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, kulturalne i biznesowe w Regionie Morza Bałtyckiego oraz dostrzeżenie, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia. Wspólne działania podejmowane przez członków projektu powinny pozwolić organizacjom uczestniczącym i ich lokalnym sympatykom na większą aktywność na polu wsparcia/zaangażowania młodzieży, nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz pomóc im w przyszłości w zrewidowaniu oferty, konsultowaniu jej z młodzieżą – tak będzie lepiej dostosowany do potrzeb i wyzwań wskazywanych przez młodzież.

Partnerzy projektu planują w ramach projektu przgotować dwie aplikacje projektowe związane z młodzieżą. Na tym etapie przygotowania draftu projektu patrnerzy poszukują dodatkowych partnerów zarówno, tych z pełnym budżetem jak i partnerów stowarzyszonych.

Lider projektu omówił następne kroki związane z formalną częścią prowadzenia projektu, tj. procedura raportowania kosztów i działań merytorycznych oraz przygotowanie tzw. concept paper.

Ostatnia część dotyczyła następnego fizycznego warsztatu, który odbędzie się w lipcu w Elblagu. Zainteresowane osoby uczestnictwem w warsztacie i przyszłej aplikacji są proszeni o kontakt. Warsztat odbędzie sie w dniach 13-14.07.2022.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram