AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

1.09.2022r. » 30.04.2024r.

AkTYwny KreaTYwny

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura" współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Partnerzy projektu: - Media Dizajn - Lider projektu
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- International Development Norway

Wydarzenia związane z projektem

Wizyta studyjna w Oslo w ramach projektu Aktywny Kreatywny - dzień 2 - warsztaty

Drugi dzień wizyty studyjnej z Aktywny Kreatywny, 11 stycznia br., upłynął pod hasłem szkoleń i warsztatów. Uczestniczyliśmy w szkoleniu związanym […]

Wizyta studyjna w Oslo w ramach projektu Aktywny Kreatywny - dzień 1

Jesteśmy w trakcie wizyty studyjnej w norweskim Oslo, zorganizowanej w ramach projektu AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i […]

Projekt Aktywny Kreatywny - warsztaty fotograficzne

Kolejne szkolenie w ramach projektu Aktywny Kreatywny za nami. W minioną sobotę odbyły się warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy zapoznali […]

Aktywny Kreatywny - Warsztaty fotograficzne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty fotograficzne, które odbędą się już w najbliższą sobotę w godzinach 12.00 – 16.00 w […]

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziś, w ramach projektu Aktywny Kreatywny, odbyły się warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W Elbląskim Parku Technologicznym […]

Kongres Kreatywny Design Plus w ramach projektu Aktywny Kreatywny

W dniach 19 i 20 października br. odbył się VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Kongres to jedno z ważniejszych […]

AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizacja ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego. Oferenci przygotowując koncepcję projektu kierowali się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

W projekcie podjętych będzie szereg działań podnoszących umiejętności kreatywnych przedsiębiorców, miedzy innymi planowane są:

 • warsztaty,
 • curriculum menedżer - kreatywny,
 • konsultacje,
 • wystawy interaktywne,
 • wizyty studyjne,
 • kongres kreatywny,
 • miejsca kreatywne,
 • sekretariaty kreatywne,
 • strategia wzmocnienia przedsiębiorczości wśród sektora kreatywnego
 • executive training,
 • wsparcie firm i instytucji z sektora kreatywnego i kultury objętych wsparciem,
 • cyfrowe miejsce sztuk.

Sekretariat Kreatywny

Działalność stałego punktu konsultingowego, gdzie podmioty sektora mogą otrzymać pomoc z zakresu prawnego, księgowego, komercjalizacji i internacjonalizacji działań. Sekretariat będzie pomagał osobom indywidualnym, firmom oraz NGO o niskim poziomie rozwoju, tj. słabych infrastrukturalnie, o niskiej świadomości możliwości podejmowania działań oraz grupom inicjatywnym, prowadzącym działalność kulturalną i kreatywną.

Współpraca z organizacjami rozpoczyna się od złożenia stosownych dokumentów, czyli wniosku, w tym planu działań podmiotu/grupy na 12 miesięcy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania kulturalne i kreatywne skierowane do mieszkańców miasta (zwłaszcza seniorów i osób do 30 roku życia), gotowość do pozyskiwania środków zewnętrznych, możliwy stopień wykorzystywania otrzymanego pomieszczenia, plan podjęcia działań mających na celu usamodzielnienie organizacji).


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Środki EOG w ramach programu „Kultura”, działanie „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”
Obszar projektu: Muzyka i sztuka, branże kreatywne, edukacja kulturalna i artystyczna
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy (działanie inwestycyjne w Polsce, know how z Norwegii)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 325 755,81 EUR
Budżet STG ERB: 98.117,47 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów, w tym 2 z PL oraz 1 z NOR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram