Engage!

1.04.2021r. » 31.07.2023r.
Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Partnerzy projektu: - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Lider)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji

Wydarzenia związane z projektem

KONFERENCJA FINALNA ENGAGE!

W minioną sobotę, 17 czerwca br., odbyła się konferencja podsumowująca projekt ENGAGE, który przez ostatnie dwa i pół roku realizowany […]

Wielkie świętowanie projektu ENGAGE! 17 czerwca, Gdańsk-Oliwa

Przypominamy! Już za kilka dni, w najbliższą sobotę 17 czerwca '23 odbędzie się wielkie świętowanie projektu ENGAGE! GDZIE: Gdańsk, ul. […]

Projekt ENGAGE! - zapraszamy na podsumowanie działań, 17.06.2023, Gdańsk

Spotkajmy się na podsumowaniu projektu ENGAGE! Sobota, 17 czerwca, Gdańsk. To była wielka przygoda dla wielu organizacji pozarządowych, ponieważ ten […]

ENGAGE! - podsumowanie 2,5 roku realizacji projektu - uroczystości 17 czerwca br. w Gdańsku

Już niedługo zakończenie projektu ENGAGE!, który trwał 2,5 roku. BISER - lider projektu dokonał podsumowania działań, których celem było wyposażenie […]

Wydarzenia dla NGO - projekt ENGAGE! poleca!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w bardzo ciekawych ale przede wszystkim przydatnych wydarzeniach organizowanych w regionie. Jedno z nich to […]

Warmińsko-mazurskie inspiracje projektu ENGAGE! - warsztaty zakończone!

Dziś odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu ENGAGE! skierowane do organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie to było jednym […]

1 2 3 6

Projekt ENGAGE! to przedsięwzięcie skierowane do Organizacji Pozarządowych z regionu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Zachęcamy w nim do włączenia do grona międzynarodowych konsorcjów te podmioty, które chcą być otwarte na współpracę międzynarodową przy udziale partnerów Regionu Bałtyckiego. Zapraszamy niedoświadczone stowarzyszenia pokazując najlepsze praktyki/techniki/narzędzia pozwalające na budowanie silnej społeczności lokalnej.

Liderem projektu jest Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych BISER. Jest to Stowarzyszenie, które aktywnie działa w Regionie Morza Bałtyckiego od 2001 roku, realizuje projekty społeczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Działa w Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network. W ostatnich 5 latach pozyskali środki na realizację wielu projektów międzynarodowych związanych głównie ze współpracą na rzecz młodzieży i ekonomią społeczną.

Partnerem polskim jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które wspiera rozwój lokalny wykorzystując instrumenty współpracy międzynarodowej. Buduje potencjał aktorów we współpracy transgranicznej w ramach wielu inicjatyw UE. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk, która wspiera współpracę transgraniczną z krajami sąsiednimi poprzez działania międzynarodowe.

Partnerem zagranicznym projekt ENGAGE! z Norwegii jest Urząd Powiatu Agder, Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji, który w pełni przejął obowiązki poprzedniego partnera. Celem prowadzonej przez Urząd działalności jest także zwiększenie udziału podmiotów regionalnych w inicjatywach międzynarodowych. Pracują nad lepszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje Porozumienie EOG, zwiększeniem udziału w projektach UE i projektach EOG oraz wzmocnieniem koordynacji działań związanych z Europą. Od 4 lat Biuro aktywnie poszukuje wraz z BISER możliwości współpracy dla podmiotów z Pomorza i Norwegii.

Projekt zapewni pomorskim i warmińsko - mazurskim NGOs długofalową pozytywną zmianę w kontekście rozpoczęcia procesu umiędzynarodowienia, wzmocnienia projektów i procesów, które NGOs już podejmują oraz stworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs. Rezultaty naszych działań będą odczuwalne dla szerokiego grona organizacji pozarządowych, które albo bezpośrednio współpracować będą z nami w ENGAGE! albo skorzystają z mającej powstać "Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej", z naszych konsultacji w ramach biura porad międzynarodowych, czy wreszcie - współpracując z wykształconymi przez nas nowymi liderami współpracy międzynarodowej z 3 kluczowych obszarów dla NGOs w Polsce Północnej: ekologii, rozwoju lokalnym i kulturze oraz przedsiębiorczości społecznej. Projekt ma na celu wzmocnić inne organizacje pozarządowe, podnieść jakość ich usług i oferty międzynarodowej oraz stworzyć im przyjazne warunki funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i transgranicznym. Podniesienie jakości i standardów działań NGOs o komponent i doświadczenia międzynarodowe przełoży się pozytywnie także na szerokie grupy społeczne będące odbiorcami działań naszych beneficjentów - NGOs.

W ramach projektu ENGAGE! przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur otrzymają niezbędną wiedzę, plan współpracy międzynarodowej, dostęp do licznych kontaktów międzynarodowych od 3 partnerów projektu oraz pierwsze doświadczenia międzynarodowe (wizyty studyjne, laboratoria ko-kreacji, heckathony, udział w Forum Bałtyckiej Sieci NGO itp.). Dzięki temu chcemy nauczyć ich nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku (w ramach projektu wybierzemy trzy priorytetowe obszary: ekologia, rozwój lokalny, kultura).


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Wsparcie sektora NGO; Internacjonalizacja; Kreowanie nowych projektów i inicjatyw transgranicznych, obszar polski to: Pomorze oraz Warmia i Mazury
Czas trwania: 28 miesięcy
Typ działania: Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Budżet projektu: 140.250,00 EUR
Budżet STG ERB: 33.110,00 EUR
Konsorcjum projektowe: trzy organizacje NGO z PL oraz Norwegii - 2 partnerów z Polski: lider projektu - BISER - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz jeden z Norwegii - Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji
Zaangażowane podmioty: NGO z Pomorza oraz Warmii i Mazur, z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram