Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_64918c7c6e3f6 Engage!

KONFERENCJA FINALNA ENGAGE!

W minioną sobotę, 17 czerwca br., odbyła się konferencja podsumowująca projekt ENGAGE, który przez ostatnie dwa i pół roku realizowany był przez polskich i norweskich partnerów - BISER, który był liderem projektu, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - partner polski oraz Gmina AGDER z Norwegii.  Projekt miał za zadanie wzmocnić współpracę międzynarodową w trzecim sektorze, w regionie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Efektami swoich działań podzielili się prelegenci, którzy zabrali głos w panelu dyskusyjnym.

Konferencja finalna połączona została z dorocznym wydarzeniem, jakim jest Pomorskie Forum Animacji Społecznej, w którym uczestnicy konferencji także wzięli udział, po zakończeniu części panelowej.

W drugiej  części  konferencji finalnej odbyły się warsztaty, na których zdobyć można było wiedzę na temat możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi w regionie Morza Bałtyckiego, czy też informacji o źródłach finansowania współpracy bałtyckiej NGO’s, jak i dotyczących zbliżających się naborów projektowych. Zebrani zostali także wyposażeni w materiały szkoleniowe, pomocne w dalszym działaniu.

Materiał szkoleniowy ENGAGE! dotyczący budowania partnerstw międzynarodowych i pozyskiwania funduszy międzynarodowych dla NGOs jest do pobrania na stronie lidera projektu, pod linkiem:

Materiały z konferencji finalnej ENGAGE!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram