Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_642eafbbe6b8f Engage!

Warmińsko-mazurskie inspiracje projektu ENGAGE! - warsztaty zakończone!

Dziś odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu ENGAGE! skierowane do organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie to było jednym z 8 zrealizowanych w projekcie, 4 dla Pomorza oraz 4 dla Warmii i Mazur. Ich celem było podniesienie świadomości w zakresie podejmowania działań międzynarodowych oraz wiedzy na temat możliwych źródeł dofinansowania lokalnych inicjatyw, podniesienie umiejętności w rozwoju współpracy transgranicznej, zdobycie praktycznej wiedzy związanej z tworzeniem koncepcji projektowych i partnerstw, zapoznanie się z innowacyjnymi narzędziami pozwalającymi pracować bardziej kreatywnie.

Uczestnicy mieli okazję:

  • uzyskać inspirację i podzielić się swoimi pomysłami na realizację działań międzynarodowych;
  • nawiązać kontakt z regionalnymi i międzynarodowymi interesariuszami w sieci polsko-norweskiej zainicjowanej w ramach projektu ENGAGE!;
  • rozszerzyć swoją działalność o nowe i ulepszone możliwości współpracy podczas naszej sesji dobierania graczy i na naszym rynku partnerskim;
  • przekształcić wspólne przeciwności w szanse i możliwości kooperacji w ramach różnych programów i konkursów!

Na warsztaty zgłosiły się nowe organizacje, które do tej pory nie korzystały z działań projektu ENGAGE!

Istotą spotkania była część praktyczna skierowana na łączenie potencjałów. Zaprezentowane zostały projekty, które wymagają włączania kolejnych partnerów tak, by obecni przedstawiciele mogli znaleźć odpowiedni temat dla swoich organizacji.

Oprócz przekazanej uczestnikom wiedzy włączaliśmy wszystkich do żywej dyskusji nt. ich potrzeb, oczekiwań i doświadczeń projektowych. Mieliśmy okazję zaprezentować możliwości jakie daje projekt i zachęcić do podjęcia współpracy międzynarodowej w oparciu o fundusze europejskie. Wspólnie przeszliśmy przez najistotniejsze punkty zawarte we wnioskach programów pomocowych.

Gościliśmy także organizacje, które skorzystały z pomocy Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! Organizacje te zostały włączone do konsorcjów projektowych i dziś realizują swoje pierwsze projekty z partnerami zagranicznymi.

Potęga tkwi zawsze we wspólnej nauce!

Dzięki współpracy z nami organizacje pozarządowe mają także możliwość poznania partnerów zagranicznych działających w wielu obszarach tematycznych.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram