Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_6479dc3c119f9 Engage!

Projekt ENGAGE! - zapraszamy na podsumowanie działań, 17.06.2023, Gdańsk

Spotkajmy się na podsumowaniu projektu ENGAGE! Sobota, 17 czerwca, Gdańsk.

To była wielka przygoda dla wielu organizacji pozarządowych, ponieważ ten projekt obejmował swych zasięgiem szczególnie podmioty III-go sektora, proponując im zdobycie wiedzy i narzędzi do podniesienia poziomu współpracy i rozpoczęcie działań w środowisku międzynarodowym. Podczas ostatniego wydarzenia prezentowane będą efekty, jakie zostały osiągnięte w trakcie jego trwania.

Projekt miał na celu pomóc Organizacjom Pozarządowym w ich umiędzynarodawianiu, wzmocnieniu projektów i procesów, już podjętych oraz w stworzeniu przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs, wyposażając je w odpowiednie kompetencje. Organizacje, które wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie miały możliwość nauki nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych.

Rezultaty działań projektowych szczegółowo zostaną przedstawione na zbliżającej się konferencji.

Sukcesem projektu oprócz wizyt było funkcjonowanie Biura Porad Współpracy Międzynarodowej, z którego na co dzień korzysta wiele osób reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Program konferencji:

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Przez ten czas:

* zrealizowaliśmy 8 warsztatów współpracy międzynarodowej NGOs,
* odbyliśmy 4 międzynarodowe wizyty studyjne (do Islandii, Norwegii,
Finlandii i wkrótce – do Belgii), na które zabraliśmy łącznie
ponad 15 NGOsów,
* przeprowadziliśmy dziesiątki konsultacji z przedstawicielami
organizacji, które zdecydowały się na aplikowanie i wspólną
przygodę międzynarodową w Programach takich jak: Erasmus+, EEA
Grants, czy Interreg;
* pomogliśmy w opracowaniu kilkunastu aplikacji projektowych
(podpowiadając partnerów z zagranicy, współtworząc z Wami koncepcje
i pomagając doszlifować wniosek), co zaowocowało kilkoma już
przyznanymi grantami i rozpoczęciem nowych projektów międzynarodowych
w kilku NGOS, które do tej pory nie miały jeszcze takiej możliwości!
* opowiadaliśmy o projekcie i współpracy międzynarodowej NGOs w
mediach, na konferencjach organizacji pozarządowych, a także na Forum
Bałtyckiej Sieci NGOs;
* wydaliśmy dwujęzyczny Podręcznik współpracy międzynarodowej
NGOs ENGAGE!:
https://biser.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/ENGAGE-Playbook-PL-DO-DRUKU.pdf
* ale też: rozwinęliśmy naszą sieć współpracy i poznaliśmy
fantastycznych społeczników, od których sami nauczyliśmy się
niesamowicie dużo!

Zachęcamy! Przyjedźcie! Nie może Was zabraknąć!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram