NBS Markets - Nature Based Solutions in Public Markets and Trading Areas of SB Cities

1.04.2023r. » 31.07.2023r.

NBS Markets

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, (lider),
- Politechnika Gdańska,
- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto,
- Skuodas district Municipality,
- Uniwersytet w Wismarze
- Aarhus University, Department of Environemntal Science

Wydarzenia związane z projektem

NBS Markets - spotkanie w Gdańsku

6 lipca br., przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk pracowali w Gdańsku, gdzie odbyło się transgraniczne spotkanie, w ramach projektu […]

NBS Markets - drugie spotkanie on-line

Projekt zalążkowy NBS MARKETS, który ma na celu tworzenie silnych partnerstw, współpracujących ze sobą, by opracować i testować metody wprowadzania […]

E-SPOTKANIE PROJEKTU NBS MARKETS – PIERWSZY ONLINE MEETING 26.04.2023

Za nami kolejne spotkanie konsorcjum projektu NBS Markets realizowanego ze środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk. W dniu dzisiejszym konsorcjum […]

Konferencja startowa - 11.04.2023

W dniu 11 kwietnia 2023 odbyła się konferencja startowa projektu NBS Markets (w formie online), dofinansowanego w ramach środków programu […]

NBS Markets - Nature Based Solutions in Public Markets and Trading Areas of SB Cities

Ogólnym celem projektu jest stworzenie silnych partnerstw, które współpracują w celu opracowania i przetestowania metod wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na rynkach. Realizacja przyszłego regularnego projektu zwiększy wykorzystanie zielonych technologii w miastach i rozwiąże lokalnie problem zanieczyszczeń i odpadów generowanych przez rynki. Projekt seed money posłuży do zidentyfikowania partnerów miejskich dla projektu docelowego, zlokalizowania obszarów problemowych i stworzenia zarysu planu badań i projektów, do realizacji w przyszłości.

Celem projektu seed money jest stworzenie czterech "zespołów" badających i wdrażających rozwiązania pilotażowe w czterech różnych lokalizacjach. Każdy zespół będzie składał się z co najmniej dwóch partnerów, w tym:

1. Partner badawczo-rozwojowy odpowiedzialny za badania i rozwój,

2. Partnera miejskiego odpowiedzialnego za przeprowadzenie pilotażu i ocenę.

Rynki publiczne odgrywają ważną rolę w europejskich miastach. Są to miejsca handlu, które mogą stać się miejscami zrównoważonej konsumpcji, integracji społecznej i transformacji środowiska. Potencjał ten został już dostrzeżony przez organizacje międzynarodowe i poszczególne gminy (zwłaszcza miasta Barcelona i Londyn) w całej Europie. Wciąż jednak w wielu obszarach pozostaje on niewykorzystany, zwłaszcza w miastach Europy Środkowej i Wschodniej regionu SB. Rynki w miastach z Europy Środkowo-Wschodniej mają swój własny zestaw cech szczególnych wynikających z położenia geograficznego (klimat), często są zlokalizowane w centralnych częściach dzielnic miast, oferują bezpośredni dostęp do lokalnych produktów i są ważnymi miejscami spotkań. Jednocześnie są to miejsca bardzo często silnie zabetonowane, o niewielkiej wartości architektonicznej i pozbawione zieleni. Często są źródłem spływów powierzchniowych o różnym pochodzeniu, a także zawartości zanieczyszczeń wynikających z intensywnego ruchu pieszego i kołowego oraz działalności handlowej. Pomimo wspólnych cech rynków istnieje potrzeba opracowania rozwiązań odpowiadających ich indywidualnym potrzebom w oparciu o zagadnienia specyficzne dla danego miejsca. Postrzegamy obecną sytuację nie tylko jako szansę na regenerację rynków publicznych, ale także na wprowadzenie nowych funkcji życiowych przekształcających je w przestrzenie odmładzające dzielnice. Projekt ma na celu zbadanie potencjału rynków miejskich, które mogą stać się katalizatorami zmian środowiskowych.


PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Wzrost wykorzystania zielonych technologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia w regionie Morza Bałtyckiego
Zasięg projektu: Obszar Południowego Bałtyku
Rola STG ERB: Partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 40.000 EUR
Budżet STG ERB: 5.500 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski, 1 partner z Litwy, 1 partner z Niemiec, 1 partner z Danii

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram