Informacje z Euroregionu Bałtyk

NBS Marketstl-ne Aktualności NBS Markets Polski NBS Markets

NBS Markets - drugie spotkanie on-line

Projekt zalążkowy NBS MARKETS, który ma na celu tworzenie silnych partnerstw, współpracujących ze sobą, by opracować i testować metody wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na rynkach, jest skutecznie realizowany. Drugie spotkanie on-line z projektu NBS MARKETS właśnie się zakończyło.  W dniu dzisiejszym partnerzy projektu rozmawiali na temat przyszłych działań projektowych, wyboru potencjalnych lokalizacji pilotażowych oraz partnerów. Uczestnicy spotkania podzielili się również informacjami na temat swojej wiedzy i umiejętności, ważnych z punktu widzenia przedsięwzięć  projektowych i określili swoją rolę w projekcie.

Propozycje Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk dotyczące wkładu w projekt, to między innymi: wspieranie inwestycji pilotażowych i interesariuszy odpowiedzialnych za miejsca studium przypadku, np. wsparcie dla samorządów lokalnych, poprzez działania takie jak promocja,  czy wizyty studyjne; facylitacja warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów i mieszkańców (jako część warsztatowo-szkoleniowa o charakterze międzynarodowym); tworzenie sieci kontaktów, jak grupy zadaniowe i robocze; ulepszanie lokalnych strategii i tworzenie wytycznych; możliwość transferu wyników (strategie, raporty itp.); digitalizacja wyników i metod, jak np. animacje, pigułki wiedzy, filmy promocyjne; informacje dla 40 władz lokalnych z dwóch regionów Polski i 8 regionów z ERB.

Proponowane miejsca pilotażu, jakie wskazał STG ERB to Olsztyn i Tolkmicko, z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Dzierzgoń z województwa pomorskiego.  

Projekt NBS Markets realizowany jest ze środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk.

Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto, Skuodas District Municipality, Uniwersytet w Wismarze.

Więcej o projekcie NBS MARKETS przeczytać można w zakładce „projekty”:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w-euroregionie-baltyk/nbs-markets/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram