Informacje z Euroregionu Bałtyk

NBS Marketstl-ne Aktualności NBS Markets Projekty Polski pll_64e4aec4b974e NBS Markets

Konferencja startowa - 11.04.2023

W dniu 11 kwietnia 2023 odbyła się konferencja startowa projektu NBS Markets (w formie online), dofinansowanego w ramach środków programu Interreg Południowy Bałtyk. W spotkaniu wzięli udział partnerzy ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet w Aarhus.

W trakcie spotkania omówiono wstępne informacje o projekcie oraz kwestie organizacyjne związane z rozpoczęciem działań projektowych. Lider projektu przypomniał cel i założenia projektu. Zgodnie z nazwą projektu jego tematyka będzie dotyczyć:

  • rozwiązań opartych na naturze,
  • zielonego i zrównoważonego rozwoju,
  • problemów społecznych i ekonomicznych,
  • ekonomii cyrkularnej,
  • promocji zrównoważonych celi rozwoju.

Ogólnym celem projektu jest stworzenie silnych partnerstw, które współpracują ze sobą w celu opracowania i przetestowania metod wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na obszarach rynków. Omówione zostały informacje dotyczące planu i struktury projektu seed money. W jaki sposób będą realizowane zaplanowane w nim działania.

Celem projektu Seed money jest:

  1. Zdefiniowanie roli i wiedzy specjalistycznej Partnerów
  2. Zidentyfikowanie odpowiednich partnerów do regularnego projektu
  3. Zidentyfikowanie obszarów pilotażowych
  4. Przegląd literatury i diagnoza lokalna
  5. Przygotowanie notatki koncepcyjnej

Partnerzy wspólnie ustalili terminy kolejnych spotkań oraz określili ramy pracy każdej z organizacji zaangażowanej w projekt .

4 spotkania partnerskie
3 e-spotkania, badania i rozszerzenie konsorcjów
[Kwiecień/ maj/ czerwiec]
1 warsztat transgraniczny [połowa czerwca]
Opracowanie koncepcji [lipiec/sierpień]
Zakończenie projektu [sierpień]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram