AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

1.01.2023r. » 31.08.2025r.

AkTYwny KreaTYwny

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura" współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Partnerzy projektu: - Media Dizajn - Lider projektu
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- International Development Norway

Wydarzenia związane z projektem

Wyniki naboru wniosków do Działania II "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" EOG

Wyniki trzeciego naboru wniosków do Działania II "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego […]

AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Środki EOG w ramach programu „Kultura”, działanie „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”
Obszar projektu: Muzyka i sztuka, branże kreatywne, edukacja kulturalna i artystyczna
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy (działanie inwestycyjne w Polsce, know how z Norwegii)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 325 755,81 EUR
Budżet STG ERB: 98.117,47 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów, w tym 2 z PL oraz 1 z NOR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram