Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktywny Kreatywnytl-ne Aktualności AkTYwny KreaTYwny Polski pll_6622581235c7c Aktywny Kreatywny

Design Thinking - szkolenie z Aktywny Kreatywny, dzień 2

Drugi dzień szkolenia Design Thinking jest jednocześnie ostatnim dniem z całego cyklu szkoleń, w ramach projektu Aktywny Kreatywny. W dniu dzisiejszym udało nam się dokonać niezwykle trudnej rzeczy dotyczącej rozwiązania problemu, jaki w dniu wczorajszym obraliśmy za najbardziej istotny. Przeszliśmy przez kolejne etapy pracy w myśl idei Design Thinking. Poznane narzędzia pracy kreatywnej, jak brainwriting, technika kruszenia, mapowanie myśli, kwiat lotosu, czy storyboarding, po metodę scamper, pozwoliły nam dojść do etapu prototypowania, z czego wszyscy uczestnicy szkolenia są niezwykle dumni. Bardzo ciekawą metodą pracy kreatywnej okazała się również metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, która pozwala spojrzeć na problem z różnej perspektywy. Za profesjonalne przekazanie ogromu wiedzy dziękujemy trenerce Magdalenie Prech.

--------------------------------------------

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej dofinansowany jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura", współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Media Dizajn - Lider projektu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

International Development Norway

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram