SeaMan - South Baltic Sail and Water Education Opportunities

1.04.2023r. » 31.07.2023r.

SeaMan - South Baltic Sail and Water Education Opportunities

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (lider),
- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o.,
- Sport club for Klaipeda city kids and Olympic sailing “Zalgiris” ,
- Kristianstad Municipality, Naturum Vattenriket visitor center.

Wydarzenia związane z projektem

SeaMan - ostatnie regularne spotkanie on-line

W dniu 17.07.2023 odbył się kolejny meeting on-line w ramach projektu SeaMan. Było to już ostatnie regularne spotkanie konsorcjum przed […]

Wizyta studyjna w Elblągu - projekt SeaMan

W dniach 28 i 29 czerwca br., gościliśmy w Elblągu naszych partnerów ze Szwecji oraz z Litwy. Dwudniowa wizyta studyjna […]

Spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan

15.06.2023r odbyło się spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat przyszłych aplikacji w […]

SeaMan - trzecie spotkanie online

9 czerwca 2023r odbyło się, trzecie już,  spotkanie on-line, w ramach projektu SeaMan. Podczas meetingu partnerzy dopracowali szczegóły agendy dla […]

Projekt SeaMan - kolejne spotkanie on-line

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu on-line z partnerami projektu SeaMan. Dla przypomnienia na ostatnim meetingu partnerom projektu udało się wypracować dwie […]

Projekt SeaMan - konferencja on-line.

Dziś, 04 maja br., odbyło się kolejne spotkanie parterów projektu SeaMan, tym razem w formule on-line. Podczas meetingu podsumowaliśmy ustalenia […]

SeaMan - South Baltic Sail and Water Education Opportunities

Ogólnym celem projektu jest rozwój silnych partnerstw instytucji i organizacji SB, które będą współpracować w celu opracowania i przetestowania metod wprowadzania innowacyjnych i integrujących społecznie rozwiązań w zakresie turystyki wodnej i żeglarskiej w obszarze edukacji, podnoszenia świadomości, które umożliwiają stworzenie warunków do rozwoju usług zrównoważonej turystyki wodnej.

Głównym celem jest wzmocnienie potencjału gospodarki wodnej obszarów uczestniczących w projekcie poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami wód powierzchniowych i morskich, wokół których chcemy rozwijać działania społeczne, zakres działań takich jak: edukacja, bezpieczeństwo ekologiczne i turystyka oraz ofertę gospodarczą dając im wysoki potencjał innowacyjny.

Ważnym czynnikiem rozwoju specjalizacji wodnej jest podstawowa edukacja i aktywizacja środowiska gospodarki wodnej, obejmująca różnorodne podmioty (polityków, gremia edukacyjne, instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorców i mieszkańców organizacji turystycznych). Pozwoli to na stworzenie wieloaspektowej i wielopłaszczyznowej oferty odpowiadającej potrzebom zrównoważonej turystyki i ochrony środowiska, w której uczestniczące poddziałania chcą osiągnąć znaczenie międzynarodowe.

Celem jest mapowanie, analizowanie dostępnych zasobów, technik metod, istniejących strategii i najlepszych praktyk w zakresie budowania specjalizacji związanych z wodą podmiotów nadbałtyckich w celu wzmocnienia i stworzenia silnego ruchu na rzecz przywrócenia i rozwoju tradycji morskich miast i regionów Południowego Bałtyku.

Rolą projektu seed money będzie możliwość zainicjowania wspólnej współpracy lokalnej o funkcji proaktywnej - jednoczącej różne podmioty, narzędzia i społeczności w celu zwiększenia funkcjonalności i zaangażowania w poprawę oferty turystycznej i edukacyjnej organizacji z obszaru Południowego Bałtyku.


PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Edukacja wodna
Zasięg projektu: Obszar Południowego Bałtyku
Rola STG ERB: Partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 40.000 EUR
Budżet STG ERB: 10.750 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski, 1 partner z Litwy, 1 partner ze Szwecji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram