Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB SeaMantl-ne SB SeaMan Polski pll_6486e6ef4426f SB SeaMan

SeaMan - trzecie spotkanie online

9 czerwca 2023r odbyło się, trzecie już,  spotkanie on-line, w ramach projektu SeaMan.

Podczas meetingu partnerzy dopracowali szczegóły agendy dla zbliżających się warsztatów projektowych w Elblągu, planowanych na 28 i 29 czerwca br., następnie przeszli do prac nad Concept Paper projektu. Omówione zostały także obszary tematyczne i zakres aplikacji oraz zdefiniowano nowych partnerów w projekcie. Podkreślono, że bardzo ważnym jest opracowanie pomysłów na działania projektowe, z jak najszerszą ich bazą i dopracować wspólne wyzwania w przyszłych działaniach, w ramach dwóch niezależnych inicjatyw.

Poruszono sprawy finansowe oraz kwestie związane z przyszłą umową partnerską. Rozmawiano również o podobnych inicjatywach projektowych, które mogłyby być inspiracją w działaniach na rzecz działań zgodnych z założeniami projektu SeaMan.

Więcej o projekcie w zakładce:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w-euroregionie-baltyk/sb-seaman/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram