Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB SeaMantl-ne Aktualności Projekty SB SeaMan Polski pll_6453b25b33576 SB SeaMan

Projekt SeaMan - konferencja on-line.

Dziś, 04 maja br., odbyło się kolejne spotkanie parterów projektu SeaMan, tym razem w formule on-line. Podczas meetingu podsumowaliśmy ustalenia z niedawno odbytej konferencji początkowej projektu, która miała miejsce w kwietniu, w szwedzkim mieście Kristianstad. Skonkretyzowaliśmy dwa kierunki rozwoju przyszłej aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk, identyfikując zakres tematyczny, grupy docelowe oraz możliwe działania wraz z konkretnymi produktami. Potwierdziliśmy również terminy kolejnych spotkań. W trakcie spotkania członkowie konsorcjum omówili również techniczną stronę realizacji projektu, zmiany dotyczące nadzoru nad projektem oraz proces klaryfikacyjny wniosku środków zalążkowych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram