Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB SeaMantl-ne SB SeaMan Polski pll_64a401c40ed17 SB SeaMan

Wizyta studyjna w Elblągu - projekt SeaMan

W dniach 28 i 29 czerwca br., gościliśmy w Elblągu naszych partnerów ze Szwecji oraz z Litwy. Dwudniowa wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu SeaMan. Pierwszy dzień rozpoczął się od prac warsztatowych, podczas których pracowaliśmy nad dokumentem koncepcyjnym przyszłej aplikacji projektowej. Podczas warsztatów mieliśmy także połączenie on-line z przyszłymi partnerami projektu regularnego, Politechniką Gdańską i EUCC – Die Küsten Union Deutschland.

Po zakończeniu części  warsztatowej udaliśmy się nad rzekę Elbląg. Najpierw do houseboata, którego kilka lat temu stworzyła Grupa Wodna.  Wysłuchaliśmy tam krótkiej prezentacji na temat historii wodnej Elbląga, jego położenia na styku trzech kultur, począwszy od osady Truso, oraz jego związku z bursztynem. Uczestnicy spotkania wysłuchali również kilku informacji o elbląskiej Starówce i jej odbudowie oraz nieco informacji na temat terenów około elbląskich, tworzących w przeszłości zespół wysp.

Kolejnym punktem programu był spływ kajakowy po Wyspie Spichrzów oraz wycieczka motorówką w kierunku jeziora Drużno. Goście mieli okazję zobaczyć jednocześnie jeden z przykładów wykorzystania zasobów wodnych do rekreacji w naszym regionie oraz  cały wachlarz atutów i szans związanych z korzystaniem z wody w Elblągu i okolicach.

W kolejnym dniu pokazaliśmy naszym partnerom jak działa elbląska nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody. Odwiedziliśmy dyspozytornię, salę gdzie filtruje się wodę, dowiedzieliśmy się, że woda, którą używają elblążanie czerpana jest bezpośrednio ze studni głębinowych oraz zapoznaliśmy się z procesem technologicznym, jakim posługuje się EPWiK, by ostatecznie woda w kranach nadawała się bezpośrednio do spożycia.

Następnym punktem programu drugiego dnia była wizyta w Porcie Morskim w Elblągu. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem portu na co dzień. Dyrektor Portu opowiedział o  działaniach elbląskiego portu, o transporcie morskim i jego kierunkach oraz planach na większe przeładunki w związku z przekopem Mierzei Wiślanej.

Po wizycie w porcie udaliśmy się na zwiedzanie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Pierwszym przystankiem była ścieżka przyrodnicza Ptasi Raj, skąd rozciąga się widok na Zatokę Elbląską, a bliskość ptaków zasiedlających nasze tereny sprawia, że miejsce to jest szczególnie wyjątkowe. Uczestnicy wycieczki wyposażeni zostali w lornetki, by z bliska podziwiać walory tego miejsca.  Ścieżka rozpoczyna się przy drodze nr 503 w Rangórach. Usytuowana jest przy prawym wale, przy rowie odprowadzającym wodę z Wysoczyzny Elbląskiej. Odwiedzający to miejsce mają niepowtarzalną okazję podziwiać na własne oczy różnorodność przyrody tego terenu, wraz z wielością gatunków przede wszystkim ptaków ale także ssaków, płazów i owadów, żyjących na terenach podmokłych.

Ostatnim punktem wycieczki krajoznawczej był Rezerwat przyrody Kadyński Las, wraz z pobliską architekturą. Wspięliśmy się na punkt widokowy, skąd rozpościerał się cudowny widok na Zalew Wiślany, zapoznaliśmy się również z bogatą historią odwiedzonych okolic.

Po prezentacji naszych regionalnych zasobów związanych z wodą i ekologią wróciliśmy do części warsztatowej, kontynuując prace nad dokumentem koncepcyjnym i określając kolejne kroki w działaniu. Następnie pożegnaliśmy naszych partnerów, potwierdzając następne spotkanie w formule on-line, by dalej współtworzyć możliwe koncepcje projektów wodnych w ramach funduszu zalążkowego projektu Sea Man, odpowiadających potrzebom wszystkich partnerów projektu.

W wydarzeniu udział wzięli: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski, Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o., Sport club for Klaipeda city kids and Olympic sailing “Zalgiris”, Kristianstad Municipality, Naturum Vattenriket visitor center,  Klaipeda Lindenau Training Center, EU office Skane Northheast, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram