Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB SeaMantl-ne Projekty SB SeaMan Polski pll_649aff6ccbb10 SB SeaMan

Spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan

15.06.2023r odbyło się spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat przyszłych aplikacji w ramach regularnych programów. Prace miały na celu jak najbardziej realny i najlepszy podział zadań przydzielonych każdemu z partnerów.

Dla przypomnienia, pierwsza aplikacja dotyczyć będzie rozwiązań infrastrukturalnych, pilotaży, natomiast druga skupiać się będzie na działaniach związanych z edukacją i sieciowaniem.

W toku prac poruszone zostały sprawy techniczne, pojawiły się konkretne pomysły i szkice, związane z listą potrzeb, strategią działania, planem współpracy, grupą docelową i wypracowaniem konkretnych produktów.

Pomysły na działania w ramach projektu SeaMan, wypracowane na spotkaniu, to m.in.:

a.) utworzenie ścieżki dydaktycznej wzdłuż rzeki Elbląg, z ruchomymi pomostami. W to innowacyjne miejsce mogłyby przyjeżdżać grupy dzieci i młodzieży z całego kraju,

b.) watersfera – miejsce, gdzie przemysł spotyka się z naturą

c.) centrum edukacji – idea współpracy EPWiK z GW

- fizyka i chemia wody – co możemy znaleźć w wodzie, jak pozyskać energię z wody

-biologia wody

d.) innowacyjne zarządzanie odpadami ściekowymi w małych oczyszczalniach ścieków.

W aspekcie sieciowania produktami długofalowymi, funkcjonującymi już po zakończeniu działań projektowych mogłyby być wypracowane modele współpracy wielosektorowej / curriculum wodne / Edukacyjny system multimedialny.

Ambasadorami byliby liderzy lokalni, konsorcjum projektowe, partnerzy stowarzyszeni, młodzi, lokalni działacze i aktywiści, NGO’s

W spotkaniu udział wzięli: STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK, EPWiK, Grupa Wodna, Port Morski Elbląg.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram