Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB SeaMantl-ne SB SeaMan Polski pll_64b69e4f56d24 SB SeaMan

SeaMan - ostatnie regularne spotkanie on-line

W dniu 17.07.2023 odbył się kolejny meeting on-line w ramach projektu SeaMan. Było to już ostatnie regularne spotkanie konsorcjum przed aplikacją do dużego projektu. Partnerzy podsumowali dotychczasowe działania i postępy swoich prac, łącznie z konkluzją dotyczącą wizyty w Polsce.

Rozmawiano na temat postępów w przygotowaniu wniosku, zgłoszone zostały uwagi do dokumentu koncepcyjnego, zarówno w projekcie pierwszym jak i drugim przyszłej aplikacji, poruszono kwestie przyszłych działań projektowych oraz kwestię raportowania. Podkreślono, że każde działanie projektowe musi być ściśle powiązane z grupą docelową i zapewniać jej wartość dodaną, tak aby nie było trudności z określeniem korzyści z udziału danych grup docelowych. Zwrócono również uwagę na fakt, by skupić się na długofalowych efektach projektu i na tym, co pozostanie po jego zakończeniu.

Dla przypomnienia, nadrzędnym celem projektu jest promowanie umiejętności korzystania z wody, świadomości i wiedzy o ekosystemach jako podstawy innowacyjnej i zrównoważonej rekreacji i turystyki.

Nabór regularny w ramach Interreg SB (II nabór) rozpocznie się wraz z początkiem października tego roku.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram