Green up 2022-2024 - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych

1.09.2022r. » 30.04.2024r.

Green up

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP - Lider projektu
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Elbląski Park Technologiczny
- Fonix A.S.

Wydarzenia związane z projektem

Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również […]

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany... Elbląg, 18-19.10.2022

Dwudniową konferencją (18-19.10.2022) w elbląskim Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się projekt pn. "GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół […]

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA- GREEN UP- 18.10.2022

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z liderem Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz […]

SPOTKANIE ROBOCZE POLSKIEJ STRONY KONSORCJUM PROJEKTU GREEN UP – 06.09.2022

W dniu dzisiejszym w Elbląskim Parku Technologicznym miało miejsce w formule roboczej spotkanie trójstronne organizacji odpowiedzialnych za implementację i przyszłe […]

Pierwsze e-spotkanie konsorcjum nowo dofinansowanego projektu Green up - 25.07.2022

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne członków konsorcjum polskiej strony projektu Green up 2022-2024 - Młodzi na rzecz […]

Wyniki konkursu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały wyniki drugiego konkursu na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Do […]

Projekt "Green Up" angażuje 3 partnerów społecznych (2 PL i 1 NO), 1 instytucja otoczenia biznesu (EPT), 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w działania prośrodowiskowe poprzez:

  1. Aktywizację regionalnego zaangażowania obywatelskiego i społecznego w oparciu o organizacje 3 sektora i jednostek powiązanych działających na rzecz młodego pokolenia w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza;
  2. Umiędzynarodowienie działań i postaw przedsiębiorczości organizacji społecznych, obywatelskich i samorządowych oraz podniesienie ich kompetencji do pracy z młodzieżą w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu (działania pro-klimatyczne) oraz przeciwdziałaniu ich negatywnym skutkom;
  3. Rozwój długoterminowej strategii ekologicznej, aktywności pro-ekologicznej młodego pokolenia w regionach peryferyjnych;
  4. Tworzenie regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego (NGO, jednostki samorządowe, szkoły, młodzież) na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska;
  5. Szkoła jako żywe laboratorium zmiany - włączenie środowisk lokalnych w życie szkoły, w edukację ekologiczną i działania środowiskowe.
  6. Kreowanie nowych rozwiązań istniejących problemów oraz wyzwań;
    „Green UP” jest także zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz praktycznego wpływu młodzieży na podejmowane decyzje lokalne i zmiany w szkołach (9) w 3 JST (na poziomie szkoły i gminy)

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym - Edukacja ekologiczna
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy (działanie inwestycyjne w Polsce, know how z Norwegii)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 100%
Budżet projektu:  114 969,00 EUR
Budżet STG ERB: 24 490,00 EUR
Konsorcjum projektowe: 5 partnerów organizacje 3 sektora z : 3 z Polski oraz 1 z Norwegii

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram