Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Polski pll_66226e0149f8d Green up

Konferencja końcowa projektu GreenUp

Projekt GreenUp - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych, realizowany przez ostatnie dwa lata, miał dziś swoje oficjalne zakończenie. Konferencja kończąca projekt odbyła się w Olsztynie. W trakcie wydarzenia raz jeszcze przypomnieliśmy sobie i zgromadzonym wszystkie najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu. O współpracy międzysektorowej opowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA COOP, Elbląskiego Parku Technologiczny, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Fønix AS. Partnerzy norwescy opowiedzieli również o metodzie pracy z młodzieżą norweską - IPS. O przyszłości współpracy młodzieżowej w samorządach mówili zaproszeni goście, reprezentujący organy samorządowe m.in z Urząd Miasta w Braniewie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Natomiast przedstawiciele środowisk młodzieżowych zaprezentowali księgę dobrych praktyk, czyli projektów wypracowanych przez młodzież. Odbył się również panel dyskusyjny w tematach dotyczących działania na rzecz rozwoju środowisk młodzieżowych, działania typu „młodzież dla młodzieży” oraz młodzież na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Konferencję poprowadzili Marcin Żuchowski z STG ERB i Mateusz Dąbkowski ze Stowarzyszenia WAMA COOP, za co serdecznie dziękujemy.

------------------------

Projekt GreenUp sfinansowany został przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram