Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Green up Polski pll_65ddc921e70e0 Green up

Wysłuchanie Publiczne w Dzierzgoniu

Zamykamy kolejny etap działań projektowych GreenUp. Dziś odbyło się trzecie, a zarazem ostatnie Wysłuchanie Publiczne. Tym razem swoje fiszki projektowe przedstawili uczniowie z: Szkoła Podstawowa w Bągarcie, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku i Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu. Wszystkie prezentacje zostały uważnie wysłuchane przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Koncepcje projektowe zaprezentowane podczas dzisiejszego wydarzenia to:

"EKO PLACE - Zielone Miejsce/serce Dzierzgonia", której głównym celem jest budowanie świadomości ekologicznej w gminie Dzierzgoń dzieci i młodzieży, a w trakcie realizacji projektu miałaby między innymi powstać publiczna przestrzeń dedykowana przede wszystkim młodzieży;

"EEE BĄGART- Eksperymentalny Edukacyjny Projekt Ekologiczny w Bągarcie", gdzie celem głównym jest czystszy, ekologiczny i bardziej zaangażowany społecznie Bągart, a jednym z celów szczegółowych stworzenie ekologicznej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku ścieżki edukacyjnej pomiędzy Bągartem, a Dzierzgoniem;

"Better Eco Life - Lepsze Eko życie w Gminie Dzierzgoń i Bruku", która za cel główny postawiła poprawę jakości życia mieszkańców poprzez organizację wspólnych inicjatyw proekologicznych w Bruku, w jednym z punktów zawierających cele szczegółowe pojawiła się konieczność poprawy stanu infrastruktury publicznej poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych i śmietników do segregacji odpadów wraz z pojemnikami na psie odchody.

Burmistrz Dzierzgonia, Jolanta Szewczun, pozytywnie odniosła się do wszystkich zaprezentowanych koncepcji, a zwieńczeniem spotkania było podpisanie listu intencyjnego - Paktu na Rzecz Zielonej Zmiany w Gminie Miasta Dzierzgoń, zapowiadającego współpracę w przyszłych działaniach projektowych pomiędzy dzierzgońskimi strukturami samorządowymi oraz konsorcjum projektowym GreenUp.

--------------

Projekt GreenUP finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny"

Partnerami projektu są: WAMA COOP Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK Fønix AS , Elbląski Park Technologiczny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram