AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

1.09.2022r. » 30.04.2024r.

AkTYwny KreaTYwny

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura" współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Partnerzy projektu: - Media Dizajn - Lider projektu
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- International Development Norway

Wydarzenia związane z projektem

Projekt Aktywny Kreatywny - szkolenie z budowania marki - dzień 2

Zakończył się właśnie drugi dzień szkolenia z budowania marki, realizowanego z projektu Aktywny Kreatywny. W dniu dzisiejszym uczestnicy wyposażeni zostali […]

Projekt Aktywny Kreatywny - szkolenie z budowania marki - dzień 1

Dlaczego świadomość własnych wartości jest kluczowa przy budowaniu marki, jak projekty wpływają na decyzje i relacje biznesowe, jak działać świadomie […]

Szkolenie z fotografii i grafiki w ramach projektu Aktywny Kreatywny

Zakończyło się właśnie dwudniowe szkolenie z fotografii i postprodukcji obrazu, które przeprowadzone zostało w ramach projektu Aktywny Kreatywny. Podczas szkolenia […]

Szkolenie z budowania marki

Kolejne szkolenie, jakie oferujemy w ramach projektu Aktywny Kreatywny, dotyczy budowania marki dla startupów i skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych. […]

Szkolenie - Fotografia i grafika 7-8.03.2024

W ramach projektu Aktywny Kreatywny organizowany będzie darmowy cykl szkoleń podnoszących umiejętności biznesowe i przedsiębiorcze osób z sektora kreatywnego. Łącznie […]

Baltic Home w Oslo. Projekt Aktywny Kreatywny - dzień 3

Wizytę w Oslo zakończyliśmy uczestnictwem w wernisażu wystawy Baltic Home, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Media Dizajn i International Development Norway, który […]

AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizacja ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego. Oferenci przygotowując koncepcję projektu kierowali się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

W projekcie podjętych będzie szereg działań podnoszących umiejętności kreatywnych przedsiębiorców, miedzy innymi planowane są:

 • warsztaty,
 • curriculum menedżer - kreatywny,
 • konsultacje,
 • wystawy interaktywne,
 • wizyty studyjne,
 • kongres kreatywny,
 • miejsca kreatywne,
 • sekretariaty kreatywne,
 • strategia wzmocnienia przedsiębiorczości wśród sektora kreatywnego
 • executive training,
 • wsparcie firm i instytucji z sektora kreatywnego i kultury objętych wsparciem,
 • cyfrowe miejsce sztuk.

Sekretariat Kreatywny

Działalność stałego punktu konsultingowego, gdzie podmioty sektora mogą otrzymać pomoc z zakresu prawnego, księgowego, komercjalizacji i internacjonalizacji działań. Sekretariat będzie pomagał osobom indywidualnym, firmom oraz NGO o niskim poziomie rozwoju, tj. słabych infrastrukturalnie, o niskiej świadomości możliwości podejmowania działań oraz grupom inicjatywnym, prowadzącym działalność kulturalną i kreatywną.

Współpraca z organizacjami rozpoczyna się od złożenia stosownych dokumentów, czyli wniosku, w tym planu działań podmiotu/grupy na 12 miesięcy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania kulturalne i kreatywne skierowane do mieszkańców miasta (zwłaszcza seniorów i osób do 30 roku życia), gotowość do pozyskiwania środków zewnętrznych, możliwy stopień wykorzystywania otrzymanego pomieszczenia, plan podjęcia działań mających na celu usamodzielnienie organizacji).


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Środki EOG w ramach programu „Kultura”, działanie „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”
Obszar projektu: Muzyka i sztuka, branże kreatywne, edukacja kulturalna i artystyczna
Zasięg projektu: lokalny i ponadnarodowy (działanie inwestycyjne w Polsce, know how z Norwegii)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 325 755,81 EUR
Budżet STG ERB: 98.117,47 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów, w tym 2 z PL oraz 1 z NOR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram