Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktywny Kreatywnytl-ne Aktualności AkTYwny KreaTYwny Polski pll_65a5608e05327 Aktywny Kreatywny

Wizyta studyjna w Oslo w ramach projektu Aktywny Kreatywny - dzień 2 - warsztaty

Drugi dzień wizyty studyjnej z Aktywny Kreatywny, 11 stycznia br., upłynął pod hasłem szkoleń i warsztatów. Uczestniczyliśmy w szkoleniu związanym z nowymi technologiami oraz rozszerzoną rzeczywistością, mającym na celu rozwój zawodowy i dającym wgląd w pojawiające się trendy i innowacyjne praktyki w branżach kreatywnych. Podczas spotkania poznaliśmy podstawy pracy z VR oraz sposoby jej wykorzystania, by np. tworzyć innowacyjne i skuteczne strategie promocyjne. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z całym wachlarzem najnowszych technologii cyfrowych i platform medialnych dostępnych w obszarze kultury i sztuki, wprowadzających rewolucję w powyższym sektorze. Następnie przeszliśmy do kolejnych tematów, związanych z szeroko pojętą architekturą obiektów kulturalnych. Rozmawialiśmy na temat niedogodności i udogodnień dla ludzi z wszelkiego rodzaju ograniczeniami, począwszy od fizycznych niepełnosprawności, po nadreaktywność np. na dźwięki, w odniesieniu do dwóch obiektów, które zwiedziliśmy w pierwszym dniu.

Program warsztatów VR obejmował następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do rozszerzonej rzeczywistości (XR): transmedia i media hybrydowe; historia i rozwój XR; rodzaje XR; podstawowe technologie i platformy XR. Pitching i promocja z użyciem XR: analiza przypadków użycia XR w promocji produktów, łączenie XR z innymi mediami dla stworzenia spójnej narracji, integracja XR z tradycyjnymi i cyfrowymi kanałami marketingowymi. Projektowanie doświadczeń XR: zasady projektowania skutecznych i angażujących doświadczeń XR, integracja AI z XR dla personalizacji doświadczeń, fotogrametria w tworzeniu treści XR, narzędzia i oprogramowanie do tworzenia treści XR, praktyczne ćwiczenia w oparciu o wybrane aplikacje XR. Studia przypadków: prezentacja udanych projektów XR, przykłady udanych realizcji z wykorzystaniem technologii gier, analiza strategii i efektów ich zastosowania. Przyszłość XR w promocji i kulturze: przyszłe trendy i rozwój technologii XR, ekrany holograficzne, silniki gier jako uniwersalne platformy kreatywne, możliwości integracji XR z innymi technologiami, takimi jak AI i IoT.

W dniu jutrzejszym ponownie będziemy się szkolić w temacie wirtualnej rzeczywistości, skupiając się na współdzielonej rzeczywistości wirtualnej. Jutro wieczorem również kolejne ważne wydarzenie, czyli wernisaż wystawy Baltic Home, którą można było podziwiać we wrześniu w Centrum Sztuki Galerii EL, tym razem w Oslo.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram