Think Global, Act Local

1.07.2022r. » 31.12.2023r.

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast
Partnerzy projektu: - The National Association of Balneoclimateric Resorts in Romania (Lider - Rumunia)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Ayuntamiento de Mislata (Hiszpania)
- Comune di Gambassi Terme (Włochy)
- Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Grecja)

Wydarzenia związane z projektem

Spotkanie partnerskie online Think global, Act local 7.09.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie partnerów projektu Think global, Act local, którzy omówili bieżące sprawy projektowe. Między innymi były […]

PRZYGOTOWANIA DO REALZIACJI PIERWSZEGO SPOTKANIA PROJEKTOWEGO W POLSCE

W dniu wczorajszym (29.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online konsorcjum projektowego Active EU citizens: Think Global, Act Local zainicjowane przed […]

Think Global - Act local - spotkanie online z partnerami

W ramach działań przygotowujących rozpoczęcie projektu partnerzy spotkali się na mówieniu najbliższych aktywności. Między innymi jest to pierwsze spotkanie, które […]

Think global, Act local - Przygotowania do rozpoczęcia projektu

W ramach programu Active EUcitizens dofinansowanie otrzymał projekt "Think global, Act local". W dniu 11.05.2022 odbyło się pierwsze spotkanie pełnego […]

Aktywni obywatele UE: Myśl globalnie, działaj lokalnie to projekt pilotażowy, który łączy miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska), które mają ten sam cel, aby lepiej zaangażować swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk, transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości do rodziny europejskiej.
Projekt będzie realizowany w okresie 18 miesięcy i składa się z 3 strategicznych kroków:

  1. Konsultacje obywatelskie na małą skalę i gromadzenie danych
  2. Wspólna długofalowa strategia zaangażowania obywateli w kierunki społeczności i współpracę UE.
  3. Pilotażowa działalność transnarodowa: Aktywni obywatele UE: Myśl globalnie, Działaj lokalnie

Projekt jest w pełni zgodny z ogólnymi celami programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), "okna Sieci Miast", ponieważ nasze zaplanowane działania w ramach Pakietów Roboczych silnie wspierają międzynarodową współpracę między obywatelami partnerów konsorcjum, stworzą ramy otwarte na debaty i pomysły, które ostatecznie stworzą jasną strategię zaangażowania obywateli w kierunki społeczności i współpracę UE.


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Zwiększenie i lepsze zaangażowanie obywateli w życie lokalnych społeczności samorządowych
Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy 
Czas trwania: 18 miesięcy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Budżet projektu: 168 000,00 EUR
Budżet STG ERB: 52 855,00 EUR
Poziom dofinansowania: 100%
Konsorcjum projektowe: 5 partnerów z PL, RU, IT, ES, GR
Zaangażowane podmioty: Miasto i Gmina Tolkmicko

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram