Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_6319c541c1a82 Think Global, Act Local

Spotkanie partnerskie online Think global, Act local 7.09.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie partnerów projektu Think global, Act local, którzy omówili bieżące sprawy projektowe. Między innymi były to kwestie dotyczące dwóch kolejnych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie w Elblągu oraz DIMOS AGION ANARGIRON-KAMATEROU w Grecji.

Pierwsze spotkanie w Elblągu odbędzie się w dniach 28-29.09.2022, na które zapraszamy reprezentantów naszych gmin członkowskich. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk oraz transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości europejskiej rodziny. Jest to projekt pilotażowy, który łączy miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska) w celu, lepszego angażowania swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Celem wydarzenia jest stworzenie ankiety dla lokalnych mieszkańców, która pokaże ich dostępność do zaangażowania się w działania lokalnej społeczności. Spotkanie w Elblągu jest szczególnie istotne, gdyż partnerzy oraz zaproszeni uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania siebie oraz sytuacji dot. współpracy władz z mieszkańcami oraz zaangażowania ich w życie lokalnej społeczności. Oprócz prac warsztatowych nad ankietą odbędą się lokalne wizyty studyjne, które przybliżą w szczególności zagranicznym uczestnikom kulturę i turystkę naszego regionu. Szczegóły agendy zostaną udostępnione w późniejszym okresie, a zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Prace końcowe ankiety odbędą się na kolejnym spotkaniu tym razem u partnera z Grecji, które planowane jest na początek listopada.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram