Think Global, Act Local

1.07.2022r. » 31.12.2023r.

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast
Partnerzy projektu: - The National Association of Balneoclimateric Resorts in Romania (Lider - Rumunia)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Ayuntamiento de Mislata (Hiszpania)
- Comune di Gambassi Terme (Włochy)
- Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Grecja)

Wydarzenia związane z projektem

Czwarty warsztat projektu Think Global, Act Local - Hiszpania

Hiszpańskie miasto Mislata stało się w dniach 10-11 maja br. miejscem warsztatów w ramach projektu Think Global Act Local. Przedstawiciele […]

Trzeci warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Włochy

Warsztaty projektu Think Global, Act Local miały miejsce we włoskim mieście Gambassi Terme w dniach 7-8 lutego 2023. Miały na […]

Drugi warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Grecja

Delegacja składająca się z reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia: Miasta Puck, Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Gminy Górowo Iławeckie odbyła wizytę […]

Think Global, Act Local - spotkanie partnerskie

W dniu 25.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Think Global, Act Local w formie online. Spotkanie dotyczyło omówienia czterech […]

Projekt THINK GLOBAL ACT LOCAL, pierwsze partnerskie spotkanie na żywo w Elblągu, 28-29.09.2022

Minione dwa dni, 28 i 29 września to intensywne spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń i nawiązywanie partnerstw międzynarodowych. W Elblągu odbyło […]

Zaproszenie na warsztat projektu Think Global, Act Local - Elblag 28-29.09.2022

W dniach 28-29.09.2022 organizujemy warsztat w ramach startu projektu Komisji Europejskiej pn. „Think Global, Act Local". Projekt dotyczy współpracy władz z mieszkańcami […]

Aktywni obywatele UE: Myśl globalnie, działaj lokalnie to projekt pilotażowy, który łączy miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska), które mają ten sam cel, aby lepiej zaangażować swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE. Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk, transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości do rodziny europejskiej.
Projekt będzie realizowany w okresie 18 miesięcy i składa się z 3 strategicznych kroków:

  1. Konsultacje obywatelskie na małą skalę i gromadzenie danych
  2. Wspólna długofalowa strategia zaangażowania obywateli w kierunki społeczności i współpracę UE.
  3. Pilotażowa działalność transnarodowa: Aktywni obywatele UE: Myśl globalnie, Działaj lokalnie

Projekt jest w pełni zgodny z ogólnymi celami programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), "okna Sieci Miast", ponieważ nasze zaplanowane działania w ramach Pakietów Roboczych silnie wspierają międzynarodową współpracę między obywatelami partnerów konsorcjum, stworzą ramy otwarte na debaty i pomysły, które ostatecznie stworzą jasną strategię zaangażowania obywateli w kierunki społeczności i współpracę UE.


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Zwiększenie i lepsze zaangażowanie obywateli w życie lokalnych społeczności samorządowych
Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy 
Czas trwania: 18 miesięcy
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Budżet projektu: 168 000,00 EUR
Budżet STG ERB: 52 855,00 EUR
Poziom dofinansowania: 100%
Konsorcjum projektowe: 5 partnerów z PL, RU, IT, ES, GR
Zaangażowane podmioty: Miasto i Gmina Tolkmicko

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram