Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_62a84ac44abc1 Think Global, Act Local

Think Global - Act local - spotkanie online z partnerami

W ramach działań przygotowujących rozpoczęcie projektu partnerzy spotkali się na mówieniu najbliższych aktywności. Między innymi jest to pierwsze spotkanie, które odbędzie się we wrześniu 2022 w Elblągu. Planowane jest ono dla 25 uczestników, gdzie zaangażowani będą partnerzy z Polski, Rumunii, Grecji, Włoch i Hiszpanii. Każdy z partnerów zaangażuje 5 ekspertów, którzy będą uczestniczyli miedzy innymi w wypełnieniu przygotowanego kwestionariusza dot. aktywności mieszkańców w działania lokalnych władz.

Kolejne spotkanie planowane jest na listopad/grudzień 2022 w Grecji. Na te spotkanie będziemy szukać dwóch ekspertów, którzy będą mogli dołączyć do przedstawicieli Stowarzyszenia. Będzie to kontynuacja pierwszego spotkania, ale oparta na doświadczeniach greckich mieszkańców.

Ponadto partnerzy omówili kwestie związane z podpisaniem umowy partnerskiej z liderem projektu.

Trwają również prace nad przygotowaniem logo projektu w celu lepszej promocji samego projektu i programu CERV.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram