Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_62bd96c0e9156 Think Global, Act Local

PRZYGOTOWANIA DO REALZIACJI PIERWSZEGO SPOTKANIA PROJEKTOWEGO W POLSCE

W dniu wczorajszym (29.06.2022) odbyło się kolejne spotkanie online konsorcjum projektowego Active EU citizens: Think Global, Act Local zainicjowane przed podmioty z pięciu krajów Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Grecji z aktywnym udziałem naszego Stowarzyszenia.

Było to kolejne spotkanie uczestników tego 18 miesięcznego projektu realizowanego ze środków programu Citizens, Equality, Rights and Values ​​(CERV) skoncentrowanego na wzroście i lepszym zaangażowaniu obywateli w życie samorządu lokalnego.

Obecne spotkanie pod kierownictwem ASOCIATIA NATIONALA A STATIUNILOR BALNEARE SI BALNEOCLIMATICE DIN ROMANIA (ANSBBR) z Rumunii poświęcone było głównie planowaniu dwóch najbliższych wydarzeń projektowych: w Polsce (we wrześniu 2022) i Grecji (październik i listopad 2022).

Pierwsze z planowanych wydarzeń ma odbyć się w Elblągu w dn. 28-29.09.2022  i zgromadzić co najmniej 25 przedstawicieli lokalnych samorządów i obywateli z 5 krajów, którzy wspólnie pracować będą nad stworzeniem ankiet dla lokalnych mieszkańców ze społeczności partnera. Te z kolei mają pokazać skuteczność lokalnych jst w kwestiach ich dostępności i możliwości zaangażowania w społeczność lokalną. 

Wydarzenie w Polsce będzie koordynowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Bałtyk i będzie miało charakter spotkania eksperckiego planującego przygotowanie dokumentu końcowego, dlatego tez mile widziane zaangażowanie wszystkich członków naszej organizacji (zwłaszcza przedstawicieli lokalnych władz i jednostek samorządu terytorialnego.) oraz obywateli naszych lokalnych społeczności północnej Polski.

W trakcie planowanego wydarzenia w Polsce uczestnicy z punktu widzenia ekspertów i mieszkańców wspólnie opracują ankietę, która ma pokazać stopień gotowości do zaangażowania się w działania w społeczności lokalnej, poziom zainteresowania promocją społeczności lokalnej, możliwości i chęci odwiedzenia innych krajów w celu wypoczynku i korzystania z lokalnej oferty itp. Jest to o tyle ważny etap procesu, gdyż następnie zebrane i przeanalizowane wyniki po wypełnieniu kwestionariuszy mają doprowadzić do powstania idei długoterminowej strategii na temat stworzenia długoterminowej współpracy między gminami na rzecz zaangażowania obywateli. Ankieta zostanie przetłumaczona na wszystkie języki narodowe partnerów konsorcjum, a odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język angielski, aby ułatwić analizę wszystkich wskaźników i danych. Ankieta będzie odgrywać ważną rolę w tym projekcie i jest bardzo ważna dla sposobu formułowania pytań. Mają być zrozumiane przez wszystkie 3 kategorie grup docelowych (młodzież, dorośli i seniorzy), a także umożliwić łatwą odpowiedź. Z tego powodu powstanie przewodnik, który wyjaśni, jak tworzyć pytania do ankiety. Po spotkaniu partnerzy będą mieli 5 miesięcy na wypełnienie 1500 ankiet i przetłumaczenie odpowiedzi. Grupa docelowa tego badania zostanie podzielona na 5 głównych kategorii. Młodzież 16-30, dorośli 31-65, seniorzy 65+, kobiety i mężczyźni.

Ponadto w trakcie spotkania zostały omówione pozostałe kwestie bieżące dotyczące realizacji projektu:

- w tym promocja i wizualizacja działań projektowych

- sprawy administracyjna - techniczne 

- sprawy finansowe

Więcej informacji o wydarzeniu wkrótce,

W przypadku pytań i chęci włączenia się w to działanie prosimy o kontakt z zespołem STG ERB

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram