Nursecoast II

1.01.2023r. » 31.12.2025r.

Zrównoważone wody

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Region Morza Bałtyckiego
Partnerzy projektu: - Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) (Lider)
- Kaunas University of Technology (KTU)
- Natural Resources Institute Finland (LUKE)
- SYKLI Environmental School of Finland (SYKLI)
- Keep the Archipelago Tidy Association (KATA)
- Aalborg Univesity (AAU)
- Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (FWBM)
- Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn)
- Jurmala Udens Water Utility (JU)
- Municipality of Söderhamn
- Municipality of Ingå
- JSC Neringa water
- Ecovillage Egeskoven (EcoE)
- NK forsyning
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- EUCC - The Coastal Union Germany

Wydarzenia związane z projektem

Nursecoast II - spotkanie on-line

Dziś, 04.07.2023 r., odbyło się kolejne spotkanie on-line w ramach projektu Nursecoast II. Prace projektowe są w fazie raportowania, każdy […]

Nursecoast II - Spotkanie online

W dniu dzisiejszym, 06.06.2023 r., odbyło się spotkanie partnerskie w ramach projektu Nursecoast II. Partnerzy połączyli się on-line, by omówić […]

Konferencja startowa projektu Nursecoast II - Finlandia 24-25.05.2023

24 i 25 maja br, w ramach projektu Nursecoast-II, odbyła się konferencja startowa w Finlandii. Partnerzy projektu mieli okazję spotkać […]

Nursecoast II - Konferencja startowa online, 2.02.2023 oraz 7.02.2023

Dwudniową konferencją rozpoczął się projekt NURSECOAST II, którego działania obejmują szerokie partnerstwo międzynarodowe. Liderem projektu jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej […]

Projekt Nursecoast ma na celu lepsze dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w miejscowościach turystycznych oraz poprawę stanu przybrzeżnego morza Bałtyckiego.

Projekt Nursecoast II skupia się na problematyce małych oczyszczalni ścieków związanych z turystyką na wybrzeżu morskim. Duża zmienność przepływów spowodowana sezonowością ruchu turystycznego sprawia, że ​​uzyskanie wymaganej jakości ścieków w dowolnym momencie jest trudne. Z kolei jakość ścieków wpływa na stan wód przybrzeżnych i atrakcyjność turystyczną tych miejsc.

Projekt będzie pilotował różne podejścia do oczyszczania nadmiaru ścieków w okresie szczytu turystycznego, takie jak technologie oczyszczania ścieków, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, rozwiązania oparte na przyrodzie, gospodarka szarą wodą i osadami. Ponadto przeprowadzone zostaną badania rozpoznawcze małych systemów kanalizacyjnych w celu poszerzenia wiedzy na temat codziennych problemów eksploatacyjnych, opracowania kilku samouczków opartych na wynikach projektu oraz sformułowania wytycznych dotyczących polityki oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego. Głównymi grupami docelowymi są lokalne władze publiczne, właściciele atrakcji turystycznych i operatorzy oczyszczalni ścieków.

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Zrównoważone wody

Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)

Rola STG ERB:  Partner z własnym budżetem

Poziom dofinansowania 85%

Budżet projektu:  4.421.180,27 EUR

Budżet STG ERB:  210.754,22 EUR

Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 17 pełnymi partnerami i 25 partnerami stowarzyszonymi z PL, DK, SE, EE, DE, LT, LV , FI

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram