Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Nursecoast II Polski pll_64f087470b061 Nursecoast II

Nursecoast II - spotkanie technologiczne

W środę 30 sierpnia br., odbyło się spotkanie on-line projektu NURSECOAST II poświęcone kwestiom technologicznym. Z ekspertami rozmawialiśmy na tematy związane z zastosowaniem technologii nano-bubbles w przyszłej inwestycji. Polscy partnerzy już otrzymali generator nanopęcherzyków do swojej oczyszczalni i spora część spotkania poświęcona była właśnie temu tematowi. W dalszym ciągu przygotowujemy się do fizycznego spotkania i raportu peer-to-peer.

Projekt Nursecoast ma na celu lepsze dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w miejscowościach turystycznych oraz poprawę stanu przybrzeżnego morza Bałtyckiego. Skupia się na problematyce małych oczyszczalni ścieków związanych z turystyką na wybrzeżu morskim. Duża zmienność przepływów spowodowana sezonowością ruchu turystycznego sprawia, że ​​uzyskanie wymaganej jakości ścieków w dowolnym momencie jest trudne. Z kolei jakość ścieków wpływa na stan wód przybrzeżnych i atrakcyjność turystyczną tych miejsc.

Projekt będzie pilotował różne podejścia do oczyszczania nadmiaru ścieków w okresie szczytu turystycznego, takie jak technologie oczyszczania ścieków, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, rozwiązania oparte na przyrodzie, gospodarka szarą wodą i osadami. Ponadto przeprowadzone zostaną badania rozpoznawcze małych systemów kanalizacyjnych w celu poszerzenia wiedzy na temat codziennych problemów eksploatacyjnych, opracowania kilku samouczków opartych na wynikach projektu oraz sformułowania wytycznych dotyczących polityki oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego. Głównymi grupami docelowymi są lokalne władze publiczne, właściciele atrakcji turystycznych i operatorzy oczyszczalni ścieków.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram