Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Aktualności Nursecoast II Projekty Polski pll_6655acbe588d3 Nursecoast II

Nursecoast-II wizyta studyjna w Jurmali (Łotwa)

Praktyczne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków w regionach turystycznych to temat opracowywany w ramach projektu Nursecoast-II. Kolejnym miejscem wizyty studyjnej i konferencji poświęconej "Praktycznym rozwiązaniom w oczyszczalniach ścieków na obszarach turystycznych w Regionie Morza Bałtyckiego" była Jurmaja na Łotwie. Uczestnicy w dniach 7-8 maja 2024 mieli możliwość odwiedzenia partnera łotewskiego, który w ramach swoich działań chce zbudować dwa rodzaje weatlandu metodą polską i łotewską. Pionowe i poziome zloża hydrofitowe. Obok zaplanowanego miejsca znajduje się stara oczyszczalnia ścieków z poprzedniego stulecia, która zostanie zastąpiona nowym , bardziej wydajnym i ekonomicznym weatlandem. 

Drugim miejscem wizyty studyjnej była oczyszczalnia ścieków, na której będzie testowane rozwiązanie pilotażowe z wykorzystaniem metody nanobubbles. W trakcie wizyty studyjnej partner zaprezentował obecne rozwiązanie oraz miejsce gdzie zostanie ulokowany nowy generator nanobubbles.

Dzień zakończył się warsztatem peer review przeprowadzonym przez partnera z Niemiec EUCC-D, gdzie uczestnicy pracowali nad pytaniami związanymi z aspektami prowadzenia pilotaży pod kątem ekonomicznym, środowiskowym i ekologicznym.

Drugi dzień wydarzenia w ramach projektu Nursecoast-II podzielony był na część związaną z dwoma warsztatami:

  • peer to peer review pilotaż na Łotwie
  • kokreacja w formie word caffe

Pierwszy miał na celu wsparcie działań związanych z realizacja pilotażu na Łotwie. Stowarzyszenie jako partner projektu odpowiedzialny za to zadanie wraz z zaangażowanym ekspertem odpowiadali na pytania dotyczące możliwości jak najlepszego wykonania pilotażu. Tak jak w przypadku poprzednich warsztatów peer-to-peer review zostanie przygotowany raport, na bazie którego partner łotewski będzie mógł realizować pilotaż.

Drugi warsztat w formie word caffe był poświęcony trzem tematom, nad którymi uczestnicy przy stolikach rozmawiali.

  1. Zyski
  2. ⁠Bariery
  3. Przekazywanie informacji

Prowadzący przybliżyli temat nad którymi pracowali uczestnicy Praca za pomocą burzy mózgów zaowocowała ciekawymi pomysłami ze strony partnerów projektu. Zostaną one zebrane i poddane analizie w celu poprawy komunikacji, podnoszenia świadomości wśród mieszkańców i władz.

Druga część była poświęcona konferencji hybrydowej. Uczestnicy zostali przywitani przez władze Jurmali, a Jurmala Water opowiedziała o sytuacji wodnej w regionie. Kolejno prezentacji dokonali:

  • GoodWater Life project
  • IMP PAN opowiedział o rezultatach projektu osiągniętych do tej pory
  • LUKE z Finlandii zaprezentowała techniczne przygotowanie pilotażu
  • Natural Resources Institute Finland opowiedzialo o wynikach przeprowadzonego kwestionariusza
  • EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V. przedstawiło kwestie społeczne ekonomiczne

Dodatkowo odbyły się prezentacje zaproszonych gości i partnerów stowarzyszonych, m.in. Miasto Braniewo, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku. Pokazane został również prace nad pilotażami w Finlandii, Danii, Polsce i na Łotwie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram