Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Nursecoast II Polski pll_6501728ebf9b6 Nursecoast II

NURSECOAST-II - spotkanie online

Prace nad projektem NURSECOAST-II  trwają. Nasze regularne spotkania on-line odbywają się bez zakłóceń. Na dzisiejszym spotkaniu partnerzy konsorcjum przedstawili swoje aktualne efekty zaangażowania w projekt. Krótko zrecenzowali postępy w realizacji zadań, wskazali zasięg i wyniki przeprowadzonych ekspertyz. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące raportowania, budżetów oraz  specyfiki przyszłych pilotaży.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram