Engage!

1.04.2021r. » 31.07.2023r.
Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Partnerzy projektu: - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Lider)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji

Wydarzenia związane z projektem

ENGAGE! - biuro porad współpracy międzynarodowej - zachęca do udziału w Programie Kultura III edycji Funduszy EOG - NABÓR JUŻ WKRÓTCE

W ramach biura porad współpracy międzynarodowej zachęcamy do śledzenia informacji o pracach dotyczących uruchomienia naboru dotyczącego PROGRAMU KULTURA III edycja […]

ENGAGE! - wizyta studyjna - 30.05-2.06.2022, Norwegia

W dniach 30.05-2.06 2022 grupa przedstawicieli pomorskich oraz warmińsko-mazurskich NGOs odbyła wizytę studyjną do Kristiansand oraz Arendal w Norwegii w […]

Co dzieje się w projekcie ENGAGE!

Wiele działań projektu ENGAGE! za nami ale sporo jeszcze przez nami! Prezentujemy Państwu relacją z realizacji niektórych z nich. Na […]

Sięgnij po podręcznik projektu ENGAGE! „Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej”

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z podręcznikiem, który pozwoli zrozumieć mechanizmy tworzenia współpracy międzynarodowej poprzez projekty z partnerami zagranicznymi. […]

Możliwe partnerstwa polsko-islandzkie!

W dniach 5-8 kwietnia przedstawiciel Stowarzyszenia, wraz z liderem projektu z BISER oraz partnerem z Norwegii wziął udział w wizycie […]

Działania Biura Porad w ramach projektu ENGAGE!

W ramach projektu ENGAGE rozwijamy kolejne aplikacje naszych małych podmiotów NGO z Warmii i Mazur. Prężne w tym zakresie są […]

Projekt ENGAGE! to przedsięwzięcie skierowane do Organizacji Pozarządowych z regionu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Zachęcamy w nim do włączenia do grona międzynarodowych konsorcjów te podmioty, które chcą być otwarte na współpracę międzynarodową przy udziale partnerów Regionu Bałtyckiego. Zapraszamy niedoświadczone stowarzyszenia pokazując najlepsze praktyki/techniki/narzędzia pozwalające na budowanie silnej społeczności lokalnej.

Liderem projektu jest Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych BISER. Jest to Stowarzyszenie, które aktywnie działa w Regionie Morza Bałtyckiego od 2001 roku, realizuje projekty społeczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Działa w Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network. W ostatnich 5 latach pozyskali środki na realizację wielu projektów międzynarodowych związanych głównie ze współpracą na rzecz młodzieży i ekonomią społeczną.

Partnerem polskim jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które wspiera rozwój lokalny wykorzystując instrumenty współpracy międzynarodowej. Buduje potencjał aktorów we współpracy transgranicznej w ramach wielu inicjatyw UE. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk, która wspiera współpracę transgraniczną z krajami sąsiednimi poprzez działania międzynarodowe.

Partnerem zagranicznym projekt ENGAGE! z Norwegii jest Urząd Powiatu Agder, Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji, który w pełni przejął obowiązki poprzedniego partnera. Celem prowadzonej przez Urząd działalności jest także zwiększenie udziału podmiotów regionalnych w inicjatywach międzynarodowych. Pracują nad lepszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje Porozumienie EOG, zwiększeniem udziału w projektach UE i projektach EOG oraz wzmocnieniem koordynacji działań związanych z Europą. Od 4 lat Biuro aktywnie poszukuje wraz z BISER możliwości współpracy dla podmiotów z Pomorza i Norwegii.

Projekt zapewni pomorskim i warmińsko - mazurskim NGOs długofalową pozytywną zmianę w kontekście rozpoczęcia procesu umiędzynarodowienia, wzmocnienia projektów i procesów, które NGOs już podejmują oraz stworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs. Rezultaty naszych działań będą odczuwalne dla szerokiego grona organizacji pozarządowych, które albo bezpośrednio współpracować będą z nami w ENGAGE! albo skorzystają z mającej powstać "Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej", z naszych konsultacji w ramach biura porad międzynarodowych, czy wreszcie - współpracując z wykształconymi przez nas nowymi liderami współpracy międzynarodowej z 3 kluczowych obszarów dla NGOs w Polsce Północnej: ekologii, rozwoju lokalnym i kulturze oraz przedsiębiorczości społecznej. Projekt ma na celu wzmocnić inne organizacje pozarządowe, podnieść jakość ich usług i oferty międzynarodowej oraz stworzyć im przyjazne warunki funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i transgranicznym. Podniesienie jakości i standardów działań NGOs o komponent i doświadczenia międzynarodowe przełoży się pozytywnie także na szerokie grupy społeczne będące odbiorcami działań naszych beneficjentów - NGOs.

W ramach projektu ENGAGE! przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur otrzymają niezbędną wiedzę, plan współpracy międzynarodowej, dostęp do licznych kontaktów międzynarodowych od 3 partnerów projektu oraz pierwsze doświadczenia międzynarodowe (wizyty studyjne, laboratoria ko-kreacji, heckathony, udział w Forum Bałtyckiej Sieci NGO itp.). Dzięki temu chcemy nauczyć ich nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku (w ramach projektu wybierzemy trzy priorytetowe obszary: ekologia, rozwój lokalny, kultura).


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Wsparcie sektora NGO; Internacjonalizacja; Kreowanie nowych projektów i inicjatyw transgranicznych, obszar polski to: Pomorze oraz Warmia i Mazury
Czas trwania: 28 miesięcy
Typ działania: Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Budżet projektu: 140.250,00 EUR
Budżet STG ERB: 33.110,00 EUR
Konsorcjum projektowe: trzy organizacje NGO z PL oraz Norwegii - 2 partnerów z Polski: lider projektu - BISER - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz jeden z Norwegii - Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji
Zaangażowane podmioty: NGO z Pomorza oraz Warmii i Mazur, z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram