Engage!

1.04.2021r. » 31.07.2023r.
Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Partnerzy projektu: - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Lider)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji

Wydarzenia związane z projektem

Ostatnie szkolenie projektu ENGAGE! Elbląg, 30.03.2023

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ma przyjemność zaprosić Państwa na ostatnie z serii […]

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - mikrogranty dla młodych organizacji, nabór do 8 maja 2023

Młode organizacje zainteresowane rozwojem swoich podmiotów zachęcamy do skorzystania z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Program uruchomił konkurs do […]

ENGAGE! Otwarty konkurs Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - szansa dla NGO!

Integracja Europejska - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tematyki, którą także realizujemy w projekcie […]

Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu […]

Projekt ENGAGE! wspiera przedsięwzięcia ważne społecznie, warsztaty Gdańsk 13-14.09.2022

Projekt ENGAGE! daje wiele możliwości podmiotom III-go sektora. Z działań projektu korzystają NGO z terenu Pomorza oraz Warmii i Mazur. […]

Projekt ENGAGE! obecny na PIKNIKU NAUKOWO-TECHNICZNYM, Elbląg 10.09.2022

Projekt ENGAGE! daje szerokie możliwości promocji jego efektów ale też realizowanych działań. Jedną z takich możliwości był odbywający się w […]

Projekt ENGAGE! to przedsięwzięcie skierowane do Organizacji Pozarządowych z regionu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Zachęcamy w nim do włączenia do grona międzynarodowych konsorcjów te podmioty, które chcą być otwarte na współpracę międzynarodową przy udziale partnerów Regionu Bałtyckiego. Zapraszamy niedoświadczone stowarzyszenia pokazując najlepsze praktyki/techniki/narzędzia pozwalające na budowanie silnej społeczności lokalnej.

Liderem projektu jest Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych BISER. Jest to Stowarzyszenie, które aktywnie działa w Regionie Morza Bałtyckiego od 2001 roku, realizuje projekty społeczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Działa w Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network. W ostatnich 5 latach pozyskali środki na realizację wielu projektów międzynarodowych związanych głównie ze współpracą na rzecz młodzieży i ekonomią społeczną.

Partnerem polskim jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które wspiera rozwój lokalny wykorzystując instrumenty współpracy międzynarodowej. Buduje potencjał aktorów we współpracy transgranicznej w ramach wielu inicjatyw UE. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Euroregion Bałtyk, która wspiera współpracę transgraniczną z krajami sąsiednimi poprzez działania międzynarodowe.

Partnerem zagranicznym projekt ENGAGE! z Norwegii jest Urząd Powiatu Agder, Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji, który w pełni przejął obowiązki poprzedniego partnera. Celem prowadzonej przez Urząd działalności jest także zwiększenie udziału podmiotów regionalnych w inicjatywach międzynarodowych. Pracują nad lepszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje Porozumienie EOG, zwiększeniem udziału w projektach UE i projektach EOG oraz wzmocnieniem koordynacji działań związanych z Europą. Od 4 lat Biuro aktywnie poszukuje wraz z BISER możliwości współpracy dla podmiotów z Pomorza i Norwegii.

Projekt zapewni pomorskim i warmińsko - mazurskim NGOs długofalową pozytywną zmianę w kontekście rozpoczęcia procesu umiędzynarodowienia, wzmocnienia projektów i procesów, które NGOs już podejmują oraz stworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs. Rezultaty naszych działań będą odczuwalne dla szerokiego grona organizacji pozarządowych, które albo bezpośrednio współpracować będą z nami w ENGAGE! albo skorzystają z mającej powstać "Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej", z naszych konsultacji w ramach biura porad międzynarodowych, czy wreszcie - współpracując z wykształconymi przez nas nowymi liderami współpracy międzynarodowej z 3 kluczowych obszarów dla NGOs w Polsce Północnej: ekologii, rozwoju lokalnym i kulturze oraz przedsiębiorczości społecznej. Projekt ma na celu wzmocnić inne organizacje pozarządowe, podnieść jakość ich usług i oferty międzynarodowej oraz stworzyć im przyjazne warunki funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i transgranicznym. Podniesienie jakości i standardów działań NGOs o komponent i doświadczenia międzynarodowe przełoży się pozytywnie także na szerokie grupy społeczne będące odbiorcami działań naszych beneficjentów - NGOs.

W ramach projektu ENGAGE! przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur otrzymają niezbędną wiedzę, plan współpracy międzynarodowej, dostęp do licznych kontaktów międzynarodowych od 3 partnerów projektu oraz pierwsze doświadczenia międzynarodowe (wizyty studyjne, laboratoria ko-kreacji, heckathony, udział w Forum Bałtyckiej Sieci NGO itp.). Dzięki temu chcemy nauczyć ich nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku (w ramach projektu wybierzemy trzy priorytetowe obszary: ekologia, rozwój lokalny, kultura).


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Wsparcie sektora NGO; Internacjonalizacja; Kreowanie nowych projektów i inicjatyw transgranicznych, obszar polski to: Pomorze oraz Warmia i Mazury
Czas trwania: 28 miesięcy
Typ działania: Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Budżet projektu: 140.250,00 EUR
Budżet STG ERB: 33.110,00 EUR
Konsorcjum projektowe: trzy organizacje NGO z PL oraz Norwegii - 2 partnerów z Polski: lider projektu - BISER - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz jeden z Norwegii - Urząd Powiatu Agder. Departament Współtworzenia i Internacjonalizacji
Zaangażowane podmioty: NGO z Pomorza oraz Warmii i Mazur, z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram