Rozmiar tekstu  
Wyszukaj na stronie  

AKTUALNO列I


Szanowni Pa雟two, Zapraszamy do zapoznania si z jedn z dobrych praktyk, która zosta豉 udost瘼niona w ramach realizacji projektu Tourage. Jak nam si wydaje jest to bardzo dobra propozycja nie tylko dla naszych samorz康ów, lecz równie organizacji pozarz康owych dzia豉j帷ych na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju spo貫cze雟twa czy te organizacji socjalnych. Praktyka, któr chcemy przedstawi i upowszechni to Program Miast i Powiatów przyjaznych wiekowi (ang. Age Friendly Cities and Counties Programme, dalej: AFP) Czy jest, kto go realizuje, jakie s zasady funkcjonowania przedstawiamy poni瞠j. W przypadku pyta prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem. Wi璚ej informacji znajduje si w zak豉dce "Projekty".
Dodano 05.08.2014, godz. 14:12
Od 1 sierpnia 2014 roku b璠 obowi您ywa造 nowe godziny urz璠owania Urz璠u Miasta I Gminy Sztum oraz Miejsko-Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej i Miejsko - Gminnego Zespo逝 O鈍iaty.
Dodano 21.07.2014, godz. 14:48
Projekt TOURAGE zosta uznamy ze jeden z 20 najlepszych europejskich projektów wspieraj帷ych rozwój turystyki zrównowa穎nej. ㄠcznie w konkursie na najlepszy projekt dzia豉j帷y na rzecz turystyki zrównowa積ej wzi窸o udzia oko這 200 projektów unijnych realizowanych w ramach szeregu  ró積ych programów.
Dodano 09.06.2014, godz. 13:31
 Szanowni Pa雟two, przypominamy, 瞠 dnia 13 czerwca 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elbl庵u o godz. 11:00 odb璠zie si posiedzenie Strony Polskiej Euroregionu Ba速yk i Zarz康u Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Ba速yk. W programie m.in.: informacja o zako鎍zonym procesie wy豉niania kandydata do obj璚ia stanowiska w Sta造m Mi璠zynarodowym Sekretariacie Euroregionu Ba速yk, program posiedzenia Prezydium ERB, które odb璠zie si w Växjö Szwecja w dniach 16/17 czerwca b.r., informacja o wynikach finansowych Stowarzyszenia za okres 1.01.-30.04.2014 r.
Dodano 30.05.2014, godz. 12:48
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Ba速yk b璠zie gospodarzem spotkania polsko-holenderskiego.
Dodano 21.05.2014, godz. 11:35
Od 18 wrze郾ia 2012 r. Stowarzyszenie, w partnerstwie 2 instytucji rosyjskich i 1 litewskiej realizuje projekt CULART II, który potrwa do wrze郾ia 2014r. Ca趾owity bud瞠t to 277.777,87 EURO, z czego grant wynosi 250.000 EURO. Projekt skierowany jest do instytucji kultury le膨cych na terenie Gmin cz這nkowskich Stowarzyszenia, obwodu Kaliningradzkiego oraz regionu 痂udzi na Litwie a wszystkie dzia豉nia prowadzone s w trzech grupach: Rada ds. Kultury, Instytucje Kultury oraz Konserwatorzy Zabytków.
Dodano 19.05.2014, godz. 11:27
Szanowni Pa雟two, przypominamy, 瞠 w dniu 16 maja 2014 r. w Elbl庵u odb璠zie si 30 Walne Zebranie Cz這nków Stowarzyszenia. W programie przewidziano m.in. zatwierdzenie sprawozda z dzia豉lno軼i Stowarzyszenia za ostatni rok oraz udzielenie Zarz康owi absolutorium.
Dodano 06.05.2014, godz. 09:35
Przyk豉dy interesuj帷ych dobrych praktyk turystyki senioralnej w Komitacie Szabolcs- Szatmar-Bereg, W璕ry
W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. projekt TOURAGE odb璠zie spotkanie w Komitacie Szabolcs- Szatmar-Bereg (W璕ry) w celu zapoznania si z kolejnymi pi璚ioma propozycjami dobrych praktyk turystyki senioralnej. Dobre praktyki zostan zaprezentowane przez partnerów z Agencji Rozwoju Regionalnego i Zarz康zania Ochron 字odowiska Komitatu. Jak zawsze podczas spotka roboczych, ka盥y z partnerów zaprezentuje najnowsze informacje na temat bie膨cej realizacji projektu w zakresie nowych inicjatyw, transferu dobrych praktyk i pomysów projektowych.
Dodano 07.04.2014, godz. 15:00
W dniu 25 kwietnia 2014 r. b璠zie mia豉 miejsce uroczysta inauguracja pracy O鈔odka Kultury i Aktywno軼i Lokalnej w Bisztynku.
Dodano 03.04.2014, godz. 14:56

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwi您anych z dzia豉niem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczeg馧owymi informacjami. »
Sierpie 2014
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1
2
3
4
5
6
7

GALERIE ZDJ岊

Galeria zdj耩    Galeria zdj耩   

Zobacz galeri zdj耩 dotycz帷ych dzia豉lno軼i naszego stowarzyszenia. Zdj璚ia z realizacji projekt闚 znajduj si w galeriach im po鈍i璚onych.

NEWSLETTER

MSZ
Strona zosta豉 utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsp馧praca z Obwodem Kaliningradzkim" wsp馧finansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsp馧praca

Strona wyra瘸 jedynie pogl康y autor闚 i nie mo瞠 by uto窺amiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba速yk

Aktualno軼i  |  Projekty  |  Prawo  |  Informacje dla podró積ych  |  BadaniaFinansowanie wspó逍racy  |  Szukam partnera do wspó逍racy  |  Artyku造 / prasa 

„Rozwi您ania prawne i instytucjonalne przyj皻e w nowej ustawie wpisuj si w za這瞠nia dotycz帷e polskiej polityki migracyjnej okre郵one w dokumencie Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane dzia豉nia, który zosta przyj皻y przez Rad Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa dostosowuje tak瞠 polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych." Powiedzia Rafa Rogala, Szef Urz璠u do Spraw Cudzoziemców.
W ustawie wyd逝穎no z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom mo瞠 by udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec mo瞠 z這篡 podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. (poprzednio ka盥y, kto chcia przed逝篡 pobyt na terytorium naszego kraju musia z takim wnioskiem wyst徙i przynajmniej 45 dni przed ko鎍em wa積o軼i wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt). W nowej ustawie wprowadzono zapis, 瞠 cudzoziemiec, który ubiega si o zezwolenie na pobyt czasowy nie b璠zie musia przedstawia tytu逝 prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczaj帷e b璠zie tylko wykazanie, 瞠 ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Nowo軼i, uj皻 w ustawie, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na prac. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce b璠zie móg ubiega si o zezwolenie na pobyt oraz prac, w ramach jednej procedury. Oszcz璠za to i czas i 鈔odki. Poprzednio to pracodawca, który chcia zatrudni w Polsce cudzoziemca, musia ubiega si dla niego, o zezwolenie na prac. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec móg wyst徙i o zezwolenie na pobyt. Jednak瞠 procedura wydawania zezwole na prac nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal ma mo磧iwo嗆 uzyskania zezwolenia na prac, które b璠zie uprawnia這 m.in. do ubiegania si o wiz dla cudzoziemca chc帷ego pracowa w Polsce.

Wprowadzono tak瞠 nowe rozwi您ania dla cudzoziemców, studiuj帷ych na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiuj帷ych cudzoziemców jest przyznawane na okres 15 miesi璚y (czyli 1 roku i 3 miesi璚y). W sytuacji, gdy cudzoziemiec b璠zie przebywa w Polsce krócej ni 1 rok, wówczas zezwolenie jest przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesi璚y.
Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuuj studia na kolejnym roku, otrzymaj zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak wcze郾iej na rok. Zmiany obejmuj tak瞠 cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wy窺zych, którzy poszukuj w Polsce pracy. B璠 oni mogli ubiega si o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

 

毒ód這: Urz康 do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl , (tekst: z Dziennika Ustaw http://www.udsc.gov.pl/files/prawo/ustawy/Ustawa%20o%20cudzoziemcach%20z%20dnia%2012%20grudnia%202013%20r.pdf )