Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Sztum Circular Economy Polski pll_662620b4bc020 Sztum Circular Economy

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 1

Kończymy właśnie pierwszy dzień dwudniowej konferencji zamykającej projekt „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, który realizowany był przez ostatnie dwa lata. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty działań projektowych i doświadczenia płynące z realizacji projektu w międzynarodowym kontekście. Podsumowano dotychczasowe działania grupy zadaniowej Task Force i omówiono tematy przewodnie związane z działalnością Grupy, tj: efektywność systemów ciepłowniczych, połączenie energii słonecznej i rolnictwa, paliwa kopalniane w aspekcie transportu publicznego, metanizacja, energetyka w odniesieniu do dyrektywy UE w sprawie planów dotyczących ciepła i chłodzenia. Podjęto również temat przyszłego funkcjonowania i celowości grupy Task Force, skupiając się na potrzebie podjęcia kolejnych kroków na drodze efektywnego działania. W dniu jutrzejszym spotykamy się w Sztumie, by wspólnie uczestniczyć w podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu projektu.

------------------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Partnerzy projektu:

Miasto i Gmina Sztum

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

International Development Norway (Norwegia)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram